Windykacja należności za wynajem mieszkania – co warto wiedzieć? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Windykacja należności za wynajem mieszkania – co warto wiedzieć?

Osoby, które decydują się na wynajem swojej nieruchomości, często nie zdają sobie sprawy z ryzyka, jakie wiąże się z tym działaniem. Niewypłacalni najemcy sprawiają, że z czasem mogą pojawić się poważne problemy. Odzyskiwanie zaległego czynszu najmu lokalu nie należy do łatwych zadań. Konieczna jest szybka reakcja i podjęcie odpowiednich działań. Dowiedz się, jak skutecznie odzyskać należności za wynajem mieszkania.

Rodzaje windykacji długów – jak ubiegać się o zapłatę zaległego czynszu?

Aby windykacja przyniosła oczekiwane efekty, należy zacząć działać jak najszybciej. Nie można jednak podejmować pochopnych decyzji, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów. W ciężkiej sytuacji racjonalne myślenie może być utrudnione. Specjaliści z naszej firmy zadbają o to, żeby działania windykacyjne były przemyślane. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu.

  • Windykacja polubowna – dzieli się na zdalną i bezpośrednią. Obejmuje przede wszystkim rozmowy telefoniczne, spotkania i próby negocjacji.
  • Windykacja sądowa – umożliwia uzyskanie wyroku sądowego, który zobowiązuje do zapłaty czynszu najmu lokalu. Sąd wyznacza zazwyczaj nowy termin płatności.
  • Windykacja komornicza – współpraca z komornikiem to gwarancja odzyskania należności od dłużnika.
  • Windykacja karna – prowadzona jest w skrajnych przypadkach, kiedy najemca działa na szkodę właściciela lokalu.

Pomoc firmy windykacyjnej i kancelarii prawnej daje pewność, że wszystkie działania zostaną wykonane prawidłowo. Dzięki temu windykacja czynszu najmu będzie skuteczna.

Polubowna windykacja czynszu najmu – jak przebiega?

W wielu przypadkach wystarczające okazują się polubowne działania prowadzone przez doświadczonego negocjatora. Zawarcie umowy najmu zobowiązuje do płatności, dlatego zapłata zaległego czynszu zależy od dogadania się. Czasami konieczne jest jedynie przesunięcie terminu płatności. Opóźnienie może nie być skutkiem złej woli dłużnika. Taka windykacja czynszu najmu jest korzystna dla obu stron i może być prowadzona na różne sposoby.

Telefoniczna windykacja czynszu

Pierwszym krokiem w procesie odzyskiwania należności od najemcy jest zazwyczaj telefoniczna windykacja czynszu. Wbrew pozorom w wielu przypadkach okazuje się ona bardzo skuteczna. Należy jednak mieć na uwadze, że rozmowa z dłużnikiem musi być prowadzona w odpowiedni sposób. Specjaliści z firmy windykacyjnej przygotowują cały schemat i nie będą zaskoczeni żadnym argumentem najemcy. W czasie rozmowy można poinformować dłużnika o możliwych konsekwencjach i określić termin zapłaty czynszu. Na końcu warto jeszcze raz potwierdzić wszystkie ustalenia.

Jeśli telefoniczna windykacja czynszu nie przynosi zamierzonych efektów, rozsądnym wyjściem jest wysłanie wezwania do zapłaty z tytułu umowy najmu. Dokument ten jest dowodem, że najemca został poinformowany o zadłużeniu. Dzięki temu możliwe jest wszczęcie postępowania sądowego.

Bezpośrednia windykacja umowy najmu

Kiedy windykacja telefoniczna i polubowna zawodzi, konieczne może okazać się podjęcie poważniejszych działań. Osobiste spotkanie z dłużnikiem i negocjacje na temat umowy najmu mieszkania oraz zapłaty należności są zazwyczaj bardzo skuteczne. Dyskusja o zaległej płatności czynszu może dążyć do ustalenia dogodnego terminu zapłaty. Podczas osobistej wizyty można uzupełnić informacje, których nie zawiera umowa najmu lokalu. Dane takie jak numer PESEL mogą być niezbędne do wszczęcia postępowania sądowego.

Sądowa windykacja czynszu najmu – na czym polega?

Windykacja sądowa jest wszczynana dopiero w momencie, kiedy zawiodą wszystkie polubowne próby odzyskania należności za wynajem lokalu mieszkalnego. Oznacza to, że jeśli najemca zignorował ostateczne wezwanie do zapłaty, to najlepszym wyjściem jest skierowanie sprawy do sądu. W ten sposób można uzyskać nakaz zapłaty. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją trzy tryby ubiegania się o taki dokument.

  • Postępowanie nakazowe – dotyczy tylko roszczeń pieniężnych i nie wymaga wyznaczenia terminu rozprawy sądowej, gdyż odbywa się ona bez udziału stron konfliktu. W tym przypadku sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie wcześniej dostarczonych dowodów (umowa najmu lokalu, wezwanie do zapłaty).
  • Postępowanie upominawcze – dotyczy roszczeń pieniężnych oraz świadczenia innych rzeczy zamiennych. W innych kwestiach ten typ jest bardzo podobny do postępowania nakazowego.
  • Postępowanie uproszczone – stosuje się je, gdy roszczenie wynika z umowy najmu lokalu, rękojmi lub zapłaty czynszu. W tym przypadku obie strony muszą stawić się na rozprawie.

Komornicza windykacja czynszu najmu – o czym pamiętać?

Po procesie sądowym właściciel mieszkania może podjąć kolejne kroki. Skierowanie sprawy do komornika skutkować będzie próbą zajęcia mienia dłużnika, co umożliwi odzyskanie należności. Jeśli najemca nie ma na koncie wymaganej sumy, urzędnik uprawniony jest do zajęcia rzeczy ruchomych i spieniężenia ich w drodze licytacji. Brak współpracy ze strony dłużnika może skutkować wszczęciem windykacji karnej, która grozi pozbawieniem wolności.

Windykacja czynszu najmu – dlaczego warto?

Niektórzy właściciele mieszkań nie podejmują żadnych kroków w związku z opóźnieniami w płatnościach czynszu. Spowodowane to jest zazwyczaj brakiem wiedzy na temat swoich praw i możliwości windykacji. Skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy rozwiązuje te problemy. Doświadczeni specjaliści upewnią się, że zostaną wprowadzone odpowiednie działania, dzięki którym możliwe będzie odzyskanie pieniędzy.

WOEM