Dzięki naszemu doświadczeniu i znajomości europejskich przepisów szybko odzyskamy dla Ciebie należność.

Prowadzimy windykację na koszt dłużnika.

Zajmujemy się windykacją krajową (na terenie całego kraju) i międzynarodową (na terenie UE) z tytułu:

  • faktur za usługi i dostawy
  • umów pożyczki, umów najmu lokalu
  • umów zawartych ustnie
  • umów o pracę
  • niewykonania umowy, zaliczek, kar umownych
  • spraw pokomorniczych
  • spraw przedawnionych

Prowadzimy:

Windykacje miękką - w stosunku do dłużnika, która spóźnia się z płatnością, lecz z którym planujesz dalszą współpracę.

Windykacje twardą - w stosunku do dłużnika, z którym nie planujesz dalszej współpracy