Czym się zajmujemy?

 • Roszczenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej m.in. faktury, noty obciążeniowe, zaliczki, kaucje
 • Umowy cywilno-prawne m.in. umowa pożyczki, umowa o pracę, umowna najmu, umowa o dzieło, umowa zlecenie
 • Niezwrócenie zaliczki za niewykonane usługi
 • Roszczenie wekslowe
 • Roszczenie alimentacyjne
 • Sprawy spadkowe
 • Podziały majątku

Co obejmuje windykacja sądowa?

 • Postępowanie sądowe
 • Postępowanie egzekucyjne (komornicze)
 • Ugody sądowe
 • Postępowanie upadłościowe
 • Postępowanie karne