Jeśli chcesz skłonić swoich kontrahentów do terminowego regulowania płatności - pieczęć prewencyjna będzie idealnym rozwiązaniem. Dlaczego? Pieczęć prewencyjna jest jednym z najtańszych oraz najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnych pozwalajacych nie dopuścić do opóźnień w płatnościach.

Korzyści:

  • terminowe płatności
  • zdyscyplinowani kontrahenci
  • sygnał ostrzegawczy dla dłużnika
  • poprawa płynności finansowej
  • podniesienie prestiżu Twojej firmy
  • prosty i jasny komunikat, że nie tolerujesz opóźnień w płatnościach