Weryfikacja kontrahenta – dlaczego to takie ważne? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Weryfikacja kontrahenta – dlaczego to takie ważne?

Jeśli przedsiębiorca podejmuje współpracę z nieuczciwym kontrahentem, to naraża się na duże problemy. Niewywiązanie się z umowy ciągnie za sobą konieczność prowadzenia windykacji lub wytoczenia sprawy sądowej. Sprawdzanie wspólników i partnerów biznesowych jest jednym z najlepszych sposobów na uniknięcie zaburzenia płynności finansowej firmy. Dowiedz się, jakie korzyści dla Twojego przedsiębiorstwa może przynieść weryfikacja działalności potencjalnych kontrahentów.

Czy sprawdzanie wiarygodności firmy jest konieczne?

W dobie ogromnej konkurencji w praktycznie każdej branży przedsiębiorcy muszą działać niezwykle ostrożnie. Jeden zły ruch może prowadzić do naruszenia norm prawnych, które pociągają podmiot gospodarczy do odpowiedzialności karnej, skarbowej czy podatkowej. Konsekwencje dla spółki mogą być fatalne, nawet jeśli właściciel nie zdawał sobie sprawy ze spoczywających na nim obowiązków. Dlatego każda podejmowana decyzja w biznesie powinna być poprzedzona wnikliwą analizą.

Nie inaczej jest w przypadku podpisywania umowy z nowym partnerem biznesowym. Weryfikacja kontrahenta w takiej sytuacji powinna być przeprowadzona przed dokonaniem ostatecznego wyboru. Sprawdzenie wiarygodności danego podmiotu może zająć trochę czasu, ale w dłuższej perspektywie pozwoli oszczędzić wielu problemów.

Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorcy – dlaczego warto weryfikować kontrahenta?

Najważniejszym aspektem kontrolowania wszystkich transakcji jest oczywiście zachowanie płynności finansowej całego przedsiębiorstwa. Jeśli po zawarciu umowy jedna strona nie wywiąże się ze swoich obowiązków, to firma może być narażona na poważne straty. Nie zawsze musi być to związane bezpośrednio z pieniędzmi. Transakcja może obejmować zamówienie konkretnych towarów lub realizację usług.

Weryfikacja kontrahenta jest szczególnie ważna, jeśli dany podmiot gospodarczy często daje swoim partnerom biznesowym możliwość odroczenia terminu zapłaty. W takim przypadku niedotrzymanie warunków współpracy lub nieuczciwe działanie jednej ze stron może prowadzić do tzw. zatoru płatniczego. Tym terminem określa się sytuację, w której nagromadzenie zadłużeń uczciwego przedsiębiorcy oddziałuje na jego relacje biznesowe.

Współpraca z nieuczciwym kontrahentem – jakie są konsekwencje prawne?

Weryfikacja wiarygodności osób i firm, z którymi dokonuje się różnych transakcji, jest niezwykle istotna ze względów prawnych. Przed podpisaniem umowy sprzedaży produktów lub usług należy zebrać informacje na temat uczciwości i rzetelności danej spółki. W przeciwnym razie można narazić się na dotkliwe sankcje, które mogą zaszkodzić działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność karna

Podmiot gospodarczy, który nie podejmie próby weryfikacji partnera biznesowego, może być oskarżony na podstawie przepisów dotyczących fałszowania faktur. W trakcie postępowania dowodzi się, że przedsiębiorca popełnił przestępstwo umyślnie lub przewidywał działania niezgodne z prawem i godził się na nie. W takiej sytuacji udokumentowany proces weryfikacji informacji na temat kontrahenta jest mocnym argumentem, który zapewnia, że strona działała uczciwie i wywiązała się ze swoich obowiązków.

Odpowiedzialność karnoskarbowa

Brak zebranych informacji na temat współpracy z daną firmą może skutkować oskarżeniem o oszustwa podatkowe i bezpodstawny zwrot podatku. Czyny te należą do przestępstw umyślnych, dlatego sprawdzenie kontrahenta może być niezwykle istotne w trakcie postępowania.

Odpowiedzialność podatkowa

Weryfikacja działalności osoby, z którą podejmuje się współpracę, jest również ważna w kontekście prawa podatkowego. Jeśli podmiot gospodarczy dokona transakcji z tzw. znikającym podatnikiem lub podpisze umowę, która jest częścią tzw. karuzeli podatkowej, to konieczne jest okazanie zebranych informacji na temat kontrahenta. W przeciwnym wypadku firma nie ma prawa do odliczenia podatku VAT związanego z daną transakcją.

Przeprowadzanie weryfikacji firmy – jak to zrobić?

Wiele spółek i innych działalności gospodarczych nie decyduje się na sprawdzenie informacji o danym kontrahencie ze względu na brak czasu. Czasami wystarczy jednak tylko chwila, aby dokonać weryfikacji i oszczędzić sobie wielu problemów w przyszłości. Odpowiednie narzędzia i metody zagwarantują, że Twojej firmie nie będzie grozić zawarcie niekorzystnej transakcji.

  • Opinie w Internecie – informacje zawarte w sieci pozwalają w kilka minut sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Wystarczy znaleźć witrynę lub media społecznościowe danej firmy. Strona internetowa powinna zawierać opinie na temat produktów, usług i warunków współpracy. Na podstawie ocen użytkowników można w prosty sposób stwierdzić, czy przedsiębiorstwo jest godne zaufania. 
  • Oficjalne rejestry – tego typu bazy danych umożliwiają dostęp do najważniejszych informacji. Pozwalają sprawdzić bilans finansowy danej firmy. W Polsce najczęściej korzysta się z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Z kolei w przypadku firm zagranicznych trzeba sprawdzić rejestry działające w danym państwie. 
  • Wywiad gospodarczy – jednym z najskuteczniejszych sposobów na sprawdzenie kontrahenta jest zatrudnienie profesjonalnej firmy windykacyjnej. Wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie, specjaliści zbiorą wszystkie potrzebne informacje. 

Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta – jakie przynosi korzyści?

Podpisywanie umowy bez sprawdzenia firmy w Internecie czy specjalnych rejestrach może być szkodliwe dla wizerunku Twojego przedsiębiorstwa. Jeśli narażasz się na postępowanie sądowe lub sankcje, to w przyszłości mogą pojawić się problemy z nawiązaniem relacji biznesowych. Wpłynie to bardzo negatywnie na wyniki finansowe i zatrzyma rozwój działalności.Weryfikacja działalności kontrahenta jest więc niezbędna, aby firma zachowała bezpieczeństwo ekonomiczne, prawne i wizerunkowe. Warto więc poświęcić trochę czasu na zebranie kilku informacji, aby w przyszłości nie narazić się na problemy związane z nieopłaconymi fakturami i nieuczciwymi transakcjami.

WOEM