Skuteczne wezwanie do zapłaty — o czym pamiętać? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Skuteczne wezwanie do zapłaty — o czym pamiętać?

Głównym celem windykacji jest odzyskanie należności bez angażowania organów takich jak sąd czy komornik. Przedsądowe wezwanie dłużnika do spłaty zobowiązania jest bardzo często krokiem, który rozpoczyna i kończy proces ściągania długów. Zawiadomienie o tym, że ostateczny termin zapłaty minął, jest jednocześnie motywatorem i ostrzeżeniem. Aby było skuteczne, trzeba jednak zawrzeć w nim odpowiednie informacje. Dowiedz się, o czym warto pamiętać podczas sporządzania tego dokumentu i dlaczego ma to tak duże znaczenie.

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Wezwanie dłużnika do zapłaty to oficjalne pismo, w którym wierzyciel informuje o tym, że termin spłaty długu upłynął. Znajdują się w nim dane wierzyciela oraz dłużnika, a także kilka innych, ważnych punktów. Jak można wywnioskować z nazwy dokumentu, zawiera on wezwanie do spłaty należności w ściśle określonym czasie. Niezależnie od tego, jak wysoka jest kwota długu, otrzymany list nie powinien być ignorowany. Podjęcie szybkich działań pozwoli uniknąć poważnych konsekwencji.

Zazwyczaj warto wysłać wezwanie przed wkroczeniem na drogę sądową. Dzięki temu sprawa długu może zostać rozwiązana szybko i polubownie. W późniejszych etapach windykacji skierowanie wezwania do zapłaty należy rozumieć jako ostateczne ostrzeżenie przed egzekucją komorniczą. Warto zaznaczyć, że dokument może być wysłany z powodu różnego rodzaju zaległości — rat kredytu, czynszu za mieszkanie, nieopłaconych faktur czy abonamentu telefonicznego.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty — co to jest?

Bardzo często wysyłane przedsądowe wezwanie do zapłaty, zwane także przedsądowym nakazem zapłaty, to specjalne pismo, które ma zmotywować dłużnika do uregulowania zobowiązania finansowego. Firma windykacyjna lub wierzyciel przekazują tek dokument przed skierowaniem sprawy do sądu. Sporządza się je więc w momencie, kiedy polubowne działania i próby odzyskania należności nie przynoszą efektów. Wysyłając dłużnikowi wezwanie przedsądowe, informuje się więc dłużnika o tym, że ma ostatnią szansę na rozwiązanie konfliktu przed rozpoczęciem postępowania sądowego.

Ile jest rodzajów wezwań do zapłaty?

Aby wysłać dłużnikowi wezwanie do zapłaty w odpowiedniej formie, warto znać wszystkie rodzaje tego dokumentu. Będzie to miało znaczenie w przypadku konieczności podjęcia kolejnych działań. Warto zaznaczyć, że z każdego pisma wynika obowiązek zapłaty, ale sporządzane są one w nieco innym tonie.

 • Przypomnienie — jest to zwykłe wezwanie, które informuje dłużnika o tym, że termin zapłaty już minął.
 • Pierwsze wezwanie do zapłaty — w tym wezwaniu wierzyciel jasno informuje o możliwych konsekwencjach braku spłaty zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 • Przedsądowe wezwanie do zapłaty — ważnym elementem przedsądowego wezwania do zapłaty jest informacja o zamiarze skierowania sprawy do sądu. Jest to więc ostateczna szansa do uregulowania należności.
 • Sądowe wezwanie do zapłaty — w przypadku skierowania sprawy do sądu dłużnik otrzymuje nakaz uregulowania zobowiązania. Jeśli wezwanie zostało wysłane, a dłużnik nie wykonuje polecenia, rozpoczynana jest egzekucja komornicza.
 • Wezwanie do zapłaty pod rygorem wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych lub listy dłużników Biura Informacji Gospodarczej — kiedy wierzyciel dostarczy wezwanie, może przekazać dane dłużnika do Biura Informacji Gospodarczej. W wielu przypadkach prowadzi to do dobrowolnej spłaty zobowiązania.
 • Wezwanie do zapłaty pod rygorem zawiadomienia prokuratury o popełnieniu przestępstwa — w przypadku braku efektów wierzyciel wysyła ostateczne wezwanie do zapłaty dłużnikowi, który nie dotrzymuje terminu płatności. Ten dokument wymaga posiadania niezbitych dowodów na popełnienie przestępstwa.

Dokumenty zawierają różne informacje w zależności od sytuacji i wysokości długu. Forma wezwania będzie też inna, jeśli sporządzi je firma windykacyjna, a nie wierzyciel. Specjaliści upewnią się, że w piśmie znajdą się wszystkie, najważniejsze informacje.

Jak napisać wezwanie do zapłaty?

W Internecie można znaleźć wiele poradników, mówiących o tym, co zawiera wezwanie dłużnika do zapłaty. Trzeba jednak zaznaczyć, że każda forma dokumentu wymaga przygotowania innych informacji. Zawsze powinno się opisać konsekwencji wynikające ze zignorowania wezwania zapłaty i wykazać chęć szybkiego rozwiązania sprawy. Wejście na drogę postępowania sądowego powinno być ostatecznością.

W przypadku windykacji polubownej wezwanie dłużnika do zapłaty nie musi zawierać wielu informacji. Jego głównym celem jest motywacja do uregulowania zobowiązania i posiadanie dowodu w razie konieczności wejścia na drogę sądową. Ważne jest więc samo potwierdzenie otrzymania wezwania przez dłużnika. Inne formy dokumentu wymagają jednak zamieszczenia konkretnych informacji. Oprócz jasnego żądania spłaty należności, konieczne jest określenie wysokości długu oraz wyznaczenie ostatecznego terminy na zapłatę faktury.

Dane dłużnika — co jest potrzebne do sporządzenia wezwania do zapłaty?

Skierowanie wezwania bez zawarcia wszystkich potrzebnych informacji może nie przynieść pożądanych skutków i znacznie wydłużyć sprawę. Warto więc skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej. Wtedy można mieć pewność, że dokument nie będzie potraktowany jako fałszywe wezwanie do zapłaty. Specjaliści przygotują wszystkie dane dłużnika, które są potrzebne do konkretnej formy dokumentu. Zazwyczaj są to m.in.:

 • data i miejsce sporządzenia wezwania,
 • personalia wierzyciela oraz dłużnika,
 • podstawa do żądania, czyli np. faktura lub umowa,
 • forma płatności,
 • dane kontaktowe,
 • własnoręczny podpis nadawcy.

Czy istnieje jeden wzór wezwania do zapłaty?

Wiele osób nie wie, co powinno zawierać zwykłe wezwanie do zapłaty. Z tego powodu często wykorzystuje się gotowe wzory, które można łatwo znaleźć w Internecie. Nie są one jednak tak skuteczne, jak dokumenty dopasowane do danej sytuacji i wysokości zadłużenia. Warto więc zabrać się za pismo samemu lub skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej. Wysłanie dobrze rozplanowanego pisma przed skierowaniem sprawy do sądu może zakończyć konflikt bez dodatkowych kosztów i konieczności oczekiwania na rozprawę.

Ostateczne wezwanie do zapłaty — czy jest skuteczną metodą windykacji?

Niektórzy zastanawiają się nad tym, czy warto wysłać wezwanie, czy lepiej od razu zmierzyć się z kosztami postępowania sądowego. Trzeba zaznaczyć, że sam dokument nie ma mocy sprawczej, ale może być niezwykle przydatny w przypadku rozprawy. Jeśli dłużnik odebrał wezwanie, to jest to dowód na zignorowanie prób mediacji i polubownego rozwiązania sprawy.

Pismo umożliwia też zakończenie konfliktu bez angażowania sądu. Uzgodnienie z dłużnikiem terminu lub rozłożenie należności na raty w wielu przypadkach jest wystarczającym kompromisem. Wierzycielowi wysłanie wezwania nie sprawia wielu problemów, a może oszczędzić zarówno czas, jak i nerwy. Odpowiednio sporządzone pismo może więc okazać się bardzo skuteczną metodą windykacji długów.

WOEM