Recesja gospodarcza – jak przygotować firmę? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Recesja gospodarcza – jak przygotować firmę?

W obecnych czasach wielu właścicieli firm zastanawia się, czy zbliża się recesja gospodarcza. Ekonomiści coraz częściej potwierdzają te obawy i straszą skutkami, które mogą okazać się gwoździem do trumny niektórych przedsiębiorstw. Istnieje jednak kilka sposobów na to, aby odpowiednio przygotować się na ciężki okres. Jakie strategie działania są najskuteczniejsze? Które z nich warto wdrożyć, aby zminimalizować straty finansowe? Dowiedz się, jak przygotować firmę na skutki recesji gospodarczej.

Recesja gospodarcza – co to jest?

Najbardziej powszechną definicją recesji gospodarczej jest znaczący spadek aktywności gospodarczej w całej gospodarce, który trwa dłużej niż kilka miesięcy. Stopień spowolnienia gospodarczego lub spadku aktywności gospodarczej mierzy się za pomocą pięciu głównych wskaźników:

 • realnego produktu krajowego brutto (PKB),
 • realnego dochodu,
 • zatrudnienia,
 • produkcji przemysłowej,
 • sprzedaży detalicznej.

Niektórzy ekonomiści rozwijają definicję recesji gospodarczej, twierdząc, że ma ona miejsce wtedy, gdy spadek PKB notowany jest w okresie dwóch kwartałów. Bezpośrednimi skutkami spowolnienia gospodarczego są przede wszystkim bankructwa przedsiębiorstw w wielu branżach, słabnąca sprzedaż detaliczna, wysoka stopa bezrobocia oraz spadek cen domów.

Jakie są przyczyny recesji gospodarczej?

Wśród przyczyn recesji gospodarczej wymienia się przede wszystkim światowe wydarzenia takie jak wojny oraz różne działania rządów. W zależności od danej sytuacji spowolnienie gospodarcze może obejmować tylko jeden kraj lub mieć skalę globalną. W historii recesji można doszukiwać się pewnych podobieństw np. wysokich stóp procentowych czy ogromnego poziomu inflacji, ale trzeba zaznaczyć, że każdy spadek jest wyjątkowy. Dlatego, aby odpowiednio przygotować się na spowolnienie gospodarcze, trzeba monitorować obecną sytuację.

Czy można przewidzieć recesję gospodarczą?

Nawet najbardziej doświadczeni ekonomiści nie są w stanie z pełnym przekonaniem powiedzieć, w jakim momencie nastąpi spowolnienie gospodarcze. Szukają oni zazwyczaj zależności występujących w ciągu wielu lat i obrazują je za pomocą trzech wskaźników ekonomicznych:

 • wyprzedzających,
 • bieżących,
 • opóźnionych.

Te pierwsze są zazwyczaj najmniej dokładne, ponieważ opierają się na sondażach i ankietach. Z kolei wskaźniki bieżące i opóźnione dostarczają konkretnych informacji i mogą potwierdzić spadek aktywności gospodarczej.

Jak przygotować się do recesji gospodarczej?

W obliczu nadchodzącej recesji gospodarczej właściciele firm muszą skupić się przede wszystkim na tych aspektach działalności, na które mają realny wpływ. Aby sprostać przeciwnościom losu, trzeba zadbać o finanse, czyli:

 • zwiększyć przychody,
 • kontrolować wydatki,
 • pomnażać oszczędności.

Wdrożenie tych działań wymaga początkowego budżetu, dlatego konieczne jest odzyskanie wszystkich należności od kontrahentów. W tym pomóc może profesjonalna firma windykacyjna. Doświadczeni specjaliści od negocjacji zadbają o to, aby wszystkie płatności zostały szybko uregulowane.

Zwiększanie zarobków

Aby powiększyć budżet firmy, trzeba zadbać przede wszystkim o pozycję na rynku. Można tego dokonać za pomocą przemyślanej kampanii reklamowej, ale także przez zwiększenie umiejętności i kompetencji pracowników. Certyfikaty i szkolenia sprawiają, że więcej klientów zwraca uwagę na ofertę produktów lub usług danej firmy.

Kontrola wydatków

Zwiększenie przychodów firmy nie będzie miało znaczenia, jeśli pieniądze będą źle inwestowane. Z tego powodu ważne jest przeprowadzenie analizy dotychczasowych wydatków i wskazanie obszarów, które umożliwiają oszczędności. Niezwykle istotne jest też terminowe spłacanie wszystkich zobowiązań, ponieważ rosnące odsetki mogą stanowić duży problem w czasie recesji gospodarczej.

Pomnażanie oszczędności

Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na zwiększenie budżetu przeznaczonego na „czarną godzinę”. Jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, to najlepszym rozwiązaniem jest inwestowanie nadwyżek finansowych. Dzięki temu zebrane oszczędności powiększają swoją wartość. Dobrym pomysłem jest przygotowanie długoterminowej strategii inwestycyjnej. Planowanie wszystkich działań sprawi, że ryzyko straty pieniędzy będzie dużo mniejsze.

WOEM