Poszukiwanie majątku, kwota wolna od zajęcia, zablokowanie konta bankowego — jak przebiega egzekucja komornicza? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Poszukiwanie majątku, kwota wolna od zajęcia, zablokowanie konta bankowego — jak przebiega egzekucja komornicza?

Wiele osób zastanawia się, jak wygląda proces ściągania długów w przypadku zajęcia komorniczego rachunku bankowego dłużnika. Istnieje kilka aspektów tego postępowania, które budzą wątpliwości. Sprawa wygląda inaczej, jeśli dotyczy nieopłaconych faktur niż w przypadku dłużników alimentacyjnych. Jak dokładnie działa zajęcie konta bankowego i poszukiwanie majątku dłużnika? Czy wysokość kwoty, którą można zablokować na koncie, jest ograniczona? Dowiedz się, jak wygląda windykacja w przypadku egzekucji komorniczej.

Wskazanie majątku — co może zająć komornik?

Zajęcie rachunku bankowego to nie wszystko, co może zrobić komornik w celu odzyskania należności. W momencie złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel musi wskazać majątek dłużnika. Jeśli kwota wynagrodzenia nie będzie wystarczająca do pokrycia zobowiązania, to dochodzi do zajęcia komorniczego nieruchomości i ruchomości. Warto zaznaczyć, że osoba prowadząca egzekucję nie może brać pod uwagę składników majątku, które nie zostały zawnioskowane przez wierzyciela.

Jeśli nie ma się odpowiedniej wiedzy lub czasu do wskazywania rzeczy dłużnika, to warto skorzystać z pomocy firmy windykacyjnej. Specjaliści upewnią się, że rachunek bankowy prowadzony przez nieuczciwego kontrahenta jest kontrolowany, a komornik zajął składniki majątkowe. W przeciwnym razie poszukiwanie nieruchomości i ruchomości, które podlegają egzekucji komorniczej może zająć nawet kilka miesięcy. W tym czasie sprawa nie będzie szła do przodu, co może spowodować utratę płynności finansowej.

Co zrobić, jeśli dłużnik ukrywa majątek?

Trzeba zaznaczyć, że dłużnicy bardzo często uciekają przed obowiązkiem uregulowania należności. W przypadku egzekucji komorniczej konta bankowego kwota minimalnego wynagrodzenia jest może okazać się sposobem na wykręcenie się od odpowiedzialności. W wielu sytuacjach dłużnicy nie mają niczego zapisanego na siebie. Oznacza to, że komornik musi zostawić sprawę, ponieważ nie ma majątku, który podlega zajęciu komorniczemu. Wydaje wtedy oświadczenie o bezskutecznej egzekucji, a wierzyciel musi opłacić koszty postępowania. Dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej. Specjaliści sprawdzę, czy można zająć konta dłużnika, co doprowadzi do egzekucji komorniczej rachunku bankowego. Wskażą też majątek, który może posłużyć do uregulowania należności.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia komorniczego?

W przypadku problemów z dłużnikami wiele osób zastanawia się, jaka jest aktualna wartość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego. Jest to istotne zwłaszcza przy dużych należnościach, które zaburzają płynność finansową. Warto zaznaczyć, że co roku kwota, którą komornik ma prawo zająć zmienia się. Pieniądze pobierane z konta dłużnika mają limit obliczany w prosty sposób. Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 r. obowiązuje do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wyjątkiem od tego postępowania jest pobieranie alimentów. W tym przypadku kwota wolna od egzekucji komorniczej konta bankowego nie ma zastosowania.

Trzeba pamiętać, że kodeks postępowania cywilnego przewiduje też sytuację, w której dłużnik posiada konto walutowe. Wówczas również bierze się pod uwagę wartość płacy minimalnej. Bank przekazuje komornikowi należność w polskiej walucie przeliczonej według kursu kupna, który obowiązuje w danym dniu. Licznik kwoty wolnej od podatku jest całkiem przejrzysty i pozwala zachować dłużnikowi środki do życia, kiedy nastąpi zajęcie wynagrodzenia.

Od czego zależy skuteczność egzekucji komorniczej konta bankowego, nieruchomości i ruchomości?

W wielu przypadkach największym problemem zajęcia komorniczego konta bankowego i kwoty, będącej określonym procentem wysokości minimalnego wynagrodzenia, jest długi czas oczekiwania. Przewlekłość postępowania zazwyczaj spowodowana jest koniecznością kontaktowania się z różnymi instytucjami. Czekanie na odpowiedzi i dokumenty sprawia, że nie dochodzi do zajęcia komorniczego wynagrodzenia minimalnego i całe postępowanie się zatrzymuje.

Duże znaczenie ma też obłożenie i czas rejestracji sprawy w kancelarii. W skrajnych przypadkach może to zająć nawet kilka tygodni. Problem ten może się zwiększyć przez niedostateczną liczbę pracowników, którzy mają uprawnienia do prowadzenia egzekucji komorniczej rachunku bankowego i zajęcia majątku. Z tego powodu bardzo często najlepszym wyjściem jest prowadzenie windykacji polubownej, która ma doprowadzić do ugody. Wejście na ścieżkę sądową i zajęcie pensji minimalnej na koncie bankowym dłużnika to ostateczny krok, który podejmuje się, jeśli inne metody nie przynoszą rezultatów.

Pomoc firmy windykacyjnej — jak przyspieszyć działania komornika sądowego?

Wielu komorników nie przykłada należytej uwagi do wykonywania swoich obowiązków. Wierzyciele często nie interesują się tym, czy została założona blokada konta bankowego dłużnika i nastąpiło zajęcie wynagrodzenia. W takim wypadku czynności nie są podejmowane zbyt szybko, a cała sprawa znacznie się przeciąga. Dlatego warto być bardzo konsekwentnym w nadzorowaniu wszystkich działań. Pomóc mogą w tym specjaliści z firmy windykacyjnej, którzy podejmą odpowiednie kroki, aby szybko doszło do zajęcia rachunku bankowego. Wtedy można mieć pewność, że egzekucja komornicza będzie skuteczna.

WOEM