Na czym polega zajęcie wierzytelności dłużnika? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Na czym polega zajęcie wierzytelności dłużnika?

Każdy wierzyciel może wnioskować o zajęcie rzeczy materialnych, które należą do dłużnika – tego faktu nie trzeba przypominać przedsiębiorcom, którzy często zawierają umowy na duże kwoty. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, że istnieje też inny rodzaj postępowania wobec nierzetelnego kontrahenta. Mianowicie, można zająć prawa, które przysługują dłużnikowi wobec jego klientów czy partnerów biznesowych, a nawet wobec Urzędu Skarbowego. Dowiedz się, jak przebiega takie postępowanie i co możesz zrobić, aby należność znalazła się na Twoim rachunku bankowym.

Zajęcie wierzytelności dłużnika wobec osoby trzeciej – jak przebiega?

Warto zacząć od wyjaśnienia tego, czym tak naprawdę jest wierzytelność. Jest to prawo, które daje możliwość żądania od dłużnika wykonania określonego świadczenia. Podstawą do takiego działania najczęściej jest jakaś umowa. Świadczenie może obejmować konkretną kwotę, ale może być też całkowicie niepieniężne. W obu przypadkach egzekucja wierzytelności przebiega bardzo podobnie.

W postępowaniu egzekucyjnym z innych wierzytelności pojawia się osoba poddłużnika, zwanego również trzeciodłużnikiem. Ze względu na zaangażowanie osoby trzeciej egzekucja nabiera specjalnego charakteru. Właśnie od tego podmiotu wierzyciel będzie żądać spełnienia danego świadczenia. Najczęściej jest to kontrahent dłużnika, ale w niektórych przypadkach może to być też np. Urząd Skarbowy.

Jak ustalić wierzytelności dłużnika?

Ustalaniem wierzytelności dłużnika może zająć się profesjonalna firma windykacyjna. Hadyński Inkaso zatrudnia specjalistów, którzy mają ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu informacji na temat różnych świadczeń, przysługujących kontrahentom. Metody, które zapewniają nam niebywałą skuteczność, to m.in.:

 • weryfikacja historii rachunków bankowych dłużnika
 • sprawdzanie wyników przetargów
 • ustalanie danych podmiotów dokonujących wpłat na rachunek bankowy dłużnika
 • obserwacja firmy dłużnika
 • pozyskiwanie danych o kontrahentach i klientach firmy dłużnika

W większości przypadków wywiad gospodarczy prowadzony przez naszą firmę windykacyjną jest wystarczający. W wypadku bardzo skomplikowanego postępowania, aby ustalić wierzytelności dłużnika, można też sprawdzić wysłane przez niego faktury. Takie działanie może być jednak podjęte tylko przez komornika.

Czy komornik może zająć każdą wierzytelność?

Komornik w opinii publicznej widziany jest jako bezwzględna ręka sądu. Istnieją jednak przepisy, które regulują każde zajęcie wierzytelności przez urzędnika. Postępowanie egzekucyjne nie dotyczy każdego typu świadczenia. Komornik może zająć przede wszystkim:

 • wierzytelności o charakterze odszkodowawczym, 
 • wierzytelności z tytułu umowy, 
 • wierzytelności z rozliczeń podatkowych, 
 • wierzytelności z tytułu zasiłku dla osób bezrobotnych, 
 • wierzytelności wynikające z papierów wartościowych. 

Warto zaznaczyć, że w przypadku umowy o pracę, komornik nie może zająć całości wynagrodzenia. Wśród wierzytelności, które nie podlegają zajęciu, znajdują się m.in. prawa niezbywalne takie jak roszczenia odszkodowawcze lub z tytułu zachowku. Nienaruszalne są także kwoty przyznane dłużnikowi przez Skarb Państwa na tzw. specjalne cele. Będą to różne stypendia oraz świadczenia na rzecz dziecka w rodzinie zastępczej. Komornik nie może zająć też świadczenia z pomocy społecznej, z ubezpieczeń osobowych oraz z ubezpieczeń majątkowych do 75% ich wartości.

Egzekucja z wierzytelności – na czym polega?

Przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego należy mieć pewność, że dana wierzytelność istnieje. W przeciwnym razie jej zajęcie oczywiście nie będzie możliwe. Dlatego warto pozyskać informacje, które jasno wskazują na zawarcie umowy kontrahenta z trzeciodłużnikiem. Niezbite dowody mogą znacznie przyspieszyć cały proces odzyskiwania należności. Firma windykacyjna Hadyński Inkaso może zająć się szukaniem majątku dłużnika.

Sama procedura zajęcia wierzytelności wobec osoby trzeciej zaczyna się w momencie złożenia odpowiedniego wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Komornik wysyła wtedy wezwanie do trzeciodłużnika, w którym informuje o tym, że świadczenia mogą być od tej pory przekazywane bezpośrednio do urzędnika lub do depozytu sądowego. W tym samym czasie dłużnik informowany jest o tym, że nie może dłużej żądać uregulowania należności od trzeciodłużnika. Nie może też rozporządzać zajętą wierzytelnością.

Na co zwrócić uwagę podczas zajmowania wierzytelności?

Podczas zajęcia wierzytelności najważniejszym czynnikiem jest oczywiście czas. Całe postępowanie egzekucyjne zakończy się sukcesem, jeśli zostanie przeprowadzone sprawnie i profesjonalnie. Dlatego najlepiej jest zawiadomić komornika zaraz po otrzymaniu informacji o fakturze lub umowie wystawionej przez kontrahenta w stosunku do trzeciodłużnika. W przeciwnym razie należność może zostać uregulowana, zanim komornik zdąży podjąć jakiekolwiek działania w stronę zajęcia i egzekucji wierzytelności. Z tego powodu najlepiej dostarczyć wniosek osobiście, gdyż wysłanie go pocztą może zająć kilka dni.

Duże znaczenie ma też precyzyjne określenie wierzytelności, która ma zostać zajęta przez komornika. Jest kilka informacji, których nie można pominąć w składanym wniosku. Najważniejsze z nich to:

 • podstawa wierzytelności – może to być umowa czy faktura VAT, 
 • określenie osoby trzeciodłużnika – jest to informacja o tym, kto jest zobowiązany z tytułu podanej umowy lub faktury, 
 • miejsce zamieszkania trzeciodłużnika – będzie potrzebny w postępowaniu, gdyż do zajęcia wierzytelności dochodzi poprzez wysłanie do trzeciodłużnika wezwania przez komornika. 

Zajęcie wierzytelności dłużnika – czy jest opłacalne?

Niektórzy zastanawiają się, czy zajęcie wierzytelności rzeczywiście ma sens. Ustalenie informacji o należnościach kontrahenta oraz wypełnianie wszystkich wniosków do komornika i trzeciodłużnika to w niektórych przypadkach czasochłonne działania. W teorii dana kwota prędzej czy później wpłynie na rachunek dłużnika, więc mogłoby się wydawać, że wystarczy zająć to konto i czekać. Nieprzewidziane zdarzenia mogą jednak znacznie opóźnić odzyskanie całej kwoty. Dlatego lepiej nie ryzykować i zająć pieniądze jak najszybciej.

WOEM