Jak działają firmy windykacyjne? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Jak działają firmy windykacyjne?

Firma windykacyjna zajmuje się zgodnym z prawem odzyskiwaniem należności od spóźnionych płatników. Pracownicy takich kancelarii podejmują różne działania, które mają na celu zmotywowanie dłużnika do oddania należności. Profesjonaliści mają bogate doświadczenie i niezwykłe umiejętności negocjacyjne. Z tego powodu oddanie sprawy w ich ręce może skutkować bardzo szybkim odzyskaniem pieniędzy. Jeśli chcesz, żeby płynność finansowa Twojego przedsiębiorstwa pozostała niezachwiana, to warto zastanowić się nad usługami firm windykacyjnych. Prowadzenie biznesu stanie się wtedy o wiele prostsze.

Jak przebiega windykacja polubowna?

Celem każdej firmy windykacyjnej jest więc pomyślne odzyskanie długu w sposób, który nie narazi żadnej ze stron na nieprzyjemności. Aby tego dokonać, specjaliści podejmują szereg czynności, które mają zmotywować dłużnika do spłaty należności. Sytuacja jest o wiele łatwiejsza, jeśli osoba zadłużona jest w chwilowym kryzysie, ale wykazuje chęć podjęcia współpracy i uregulowania długu. W przeciwnym wypadku windykatorzy muszą wysilić się nieco bardziej. Podstawowym działaniem jest podjęcie próby kontaktu na różne sposoby. W niektórych przypadkach nie jest to proste zadanie. Jeśli dłużnik jest nieosiągalny, wysyła się do niego specjalne pismo, mówiące o możliwości skierowania sprawy do sądu. Niewypłacalny kontrahent może zostać nawet odwiedzony osobiście przez pracowników firmy windykacyjnej.

Czym charakteryzuje się dobry windykator?

Należy mieć na uwadze, że każdy windykator to przede wszystkim doświadczony negocjator, a nie egzekutor. Jego działania są zgodne z kodeksem etycznym. Istotne jest więc zaproponowanie najlepszego rozwiązania problemu. Wyjściem idealnym jest podpisanie ugody o przesunięciu terminu lub rozłożeniu płatności na raty. Dopiero uciekanie dłużnika od odpowiedzialności zmusza pracownika do podjęcia bardziej zaawansowanych działań. Zlecenie windykacji otrzymane od konsumenta jest najważniejsze. Doświadczone firmy mają wiele metod skutecznie motywujących pozornie niewypłacalnych kontrahentów do uregulowania należności. W większości przypadków czynności windykatorów doprowadzają do momentu, w którym dłużnik nie jest w stanie dłużej funkcjonować zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. W związku z tym postanawia uregulować własne długi.

Czy windykator może skierować sprawę do sądu?

W niektórych przypadkach negocjacje nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Jeśli odzyskanie długu podczas działań polubownych nie powiedzie się, firmy windykacyjne oferują reprezentowanie wierzycieli w sądzie. Jest to zazwyczaj rozwiązanie ostateczne, gdyż wiąże się z większymi kosztami. Może zająć też zdecydowanie więcej czasu. Wniosek do sądu składany jest więc tylko w sytuacjach, kiedy nie można dojść do porozumienia z osobą zadłużoną.

Do uprawnień firm windykacyjnych należy pomoc w opracowaniu strategii czynności prawnych. Postępowanie sądowe ma doprowadzić do egzekucji długu. Jest ona wykonywana na podstawie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Wtedy konieczne jest zaangażowanie wyznaczonego komornika. Rozwiązanie sprawy na etapie polubownym jest więc korzystniejsze dla konsumenta zgłaszającego zlecenie windykacji, ale przede wszystkim dla dłużnika.

Jaki jest zakres uprawnień firm windykacyjnych?

Jeśli chcesz skierować swoją sprawę do firmy windykacyjnej, to dobrym pomysłem jest zapoznanie się z tym, jakie prawa mają jej pracownicy. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z ograniczeń nałożonych na kancelarie. Negocjatorzy nie mogą nigdy zachowywać się jak komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego. Z tego powodu korzystają z szerokiej gamy sprawdzonych sposobów na zmotywowanie dłużnika do szybkiego uregulowania należności.

  • Mogą oni wysyłać wezwania do zapłaty razem ze szczegółowymi informacjami o aktualnym stanie zadłużenia. Do takich listów często dołączane są różne propozycje planów spłaty.
  • Windykatorzy nie mogą grozić różnymi konsekwencjami prawnymi. Powołują się tylko na istniejące zobowiązania takie jak umowa sprzedaży, zlecenia lub o dzieło.
  • Utrzymują oni nieustanny kontakt telefoniczny, mailowy, a także osobisty. Takie działanie ma na celu ciągłe kontrolowanie tego, że dłużnik pamięta o zobowiązaniu.
  • Informują dłużnika o możliwych odsetkach nałożonych przez bank lub inną placówkę. Przekazują też informację o tym, czy konsument lub wierzyciel planują skierować sprawę na drogę sądową.

Czego nie może zrobić kancelaria windykacyjna?

Do uprawnień firm windykacyjnych nie należy przejmowanie zadań organów egzekucyjnych. Zajęcie jakichkolwiek składników majątkowych dłużnika może być dokonane wyłącznie przez komornika. Dopuszczenie się takiej czynności przez kogokolwiek innego jest nielegalne. Może to skutkować tylko własnym długiem i poważnymi problemami z prawem. Pracownik firmy windykacyjnej może ewentualnie wskazać elementy, które zostały ukryte. Jak zostało wcześniej wspomniane, niedopuszczalne jest też zastraszanie niewypłacalnej osoby różnymi skutkami nieuregulowania zobowiązania w terminie. Nadmierne nachodzenie i nękanie osób w ich miejscu zamieszkania i pracy może również podlegać surowej karze. Dlatego windykatorzy muszą mieć wysokie umiejętności negocjacyjne, dzięki którym uchronią siebie i wierzyciela przed nieprzyjemnościami. Konieczna jest też dobra znajomość prawa.

Co oferuje firma windykacyjna poza odzyskiwaniem należności?

Windykacja należności nie jest jedynym działaniem, które podejmują pracownicy kancelarii. Firmy mają w swojej ofercie także zakres usług o nieco innym charakterze. Ich celem jest kontrolowanie terminów płatności danego przedsiębiorstwa, a także zapobieganie opóźnieniom. Są to więc czynności profilaktyczne, dbające o stabilne finanse, a także zapewniające, że wierzycielowi nie namnożą się własne długi. Monitoring należności to jedna z lepszych metod na zapewnienie ciągłej płynności finansowej. W szeregu uprawnień firm windykacyjnych znajdują się też działania detektywistyczne, które mają na celu określenie, czy potencjalny wspólnik jest uczciwy i wypłacalny. Kancelarie mogą też poszukać składników majątkowych, które dłużnik stara się ukryć przed komornikiem.

WOEM