Firma windykacyjna czy komornik sądowy? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Firma windykacyjna czy komornik sądowy?

Wszyscy zdają sobie sprawę, że komornik i windykator to dwa zupełnie różne zawody. Rozróżnienie ich uprawnień sprawia jednak wielu osobom problemy. Dłużnicy obawiają się, że firma windykacyjna zajmie należące do nich przedmioty, a wierzyciele nie wiedzą do kogo się zwrócić o pomoc. Czym dokładnie różni się komornik sądowy od windykatora? Kiedy warto się do nich zgłosić? Dowiedz się, co może zrobić firma windykacyjna, a do czego uprawniony jest tylko komornik.

Czym różni się komornik sądowy od firmy windykacyjnej?

Zadaniem windykatora jest doprowadzenie do polubownej spłaty zadłużenia. Działa on w imieniu wierzyciela i stara się wdrożyć takie działania, które umożliwią podpisanie ugody między stronami. Firmy windykacyjne zatrudniają zazwyczaj wielu specjalistów, którzy mają dobrą znajomość prawa i wyjątkowe umiejętności negocjacyjne. Te cechy są niezwykle istotne podczas prowadzenia rozmów z dłużnikiem.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, więc bliżej mu do sędziego lub prokuratora. Przyjmuje on interesantów z nakazem egzekucji komorniczej. Zaczyna więc swoje działania dopiero po wygranym przez wierzyciela procesie. Jedynym podobieństwem między komornikiem sądowym a windykatorem jest więc chęć odzyskania należności. Ściąganie długów prowadzone jest jednak w zupełnie różne sposoby.

Do czego upoważniona jest firma windykacyjna?

Windykatorzy starają się zawsze skłonić dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Stosują więc głównie działania motywujące i przypominające o terminie płatności. Do najbardziej skutecznych metod zalicza się m.in.:

 • wysyłanie wezwań do zapłaty, 
 • negocjacje z dłużnikiem, dotyczące przesunięcia terminu lub rozłożenia należności na raty, 
 • telefony i wiadomości przypominające, 
 • odwiedzanie dłużnika w miejscu zamieszkania, 
 • informowanie o konsekwencjach braku spłaty. 

Dopiero gdy windykacja polubowna zawiedzie, sprawa trafia do sądu, a następnie do komornika. Pomoc profesjonalistów może być jednak bardzo opłacalna. Udane działania firmy windykacyjnej pozwolą zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy.

Jakich uprawnień nie ma windykator?

Oczywiście trzeba zaznaczyć, że działania firmy windykacyjnej są ograniczone. Przekroczenie uprawnień daje dłużnikowi prawo do zgłoszenia kancelarii na policję lub złożenia pozwu. Profesjonaliści muszą więc przestrzegać wszystkich przepisów i regulacji. Dążenie do odzyskania zadłużenia nie może obejmować:

 • wchodzenia na posesję bez zgody właściciela, 
 • spisywania stanu majątku, 
 • nękania lub grożenia, 
 • doliczania dodatkowych opłat, 
 • informowania o zadłużeniu rodziny i innych osób trzecich. 

Aby mieć pewność, że windykacja będzie prowadzona poprawnie, warto sprawdzić informacje na temat firmy. Doświadczone i zaufane przedsiębiorstwa stawiają dobro interesantów na pierwszym miejscu i z pewnością pomogą w odzyskaniu długów.

Co może zrobić komornik sądowy?

Trzeba jasno zaznaczyć, że komornik sądowy ma znacznie szersze uprawnienia od windykatora. Aby kancelaria komornicza mogła zacząć działać, wierzyciel musi wygrać proces sądowy. Sama egzekucja może zająć o wiele więcej czasu niż zatrudnienie windykatora ze względu na formalności i metody ściągania długów. Zgodnie z prawem komornik może:

 • wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne, 
 • osobiście doręczać zawiadomienia i inne dokumenty wydane przez sąd, 
 • nadzorować publiczne licytacje, 
 • zarządzać postanowieniami o zabezpieczeniu spadku, 
 • sporządzać spis inwentarza. 

Nie można jednak zapominać, że uprawnienia kancelarii komorniczej są również mocno regulowane. W wyniku egzekucji dłużnik i jego rodzina nie mogą pozostać bez środków do życia.

Co może zająć kancelaria komornicza?

Postać komornika kojarzy się często z bezwzględnym, groźnym panem. Nie jest to jednak wizerunek zgodny z prawdą. Jego uprawnienia są specjalnie regulowane, aby dłużnik nie został wprowadzony w jeszcze większe problemy. Funkcjonariusz publiczny może zająć m.in.:

 • wynagrodzenie za pracę, 
 • wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych, 
 • środki z rachunku bankowego, 
 • nieruchomości i ruchomości, których współwłaścicielem jest dłużnik, 
 • emeryturę i rentę. 

Warto zaznaczyć, że istnieje kwota wolna od zajęcia. Komornik nie może więc zabrać całego wynagrodzenia. Wyłączone spod egzekucji są też świadczenia socjalne, zasiłki, alimenty, a także przedmioty osobiste dłużnika. Bezprawne zajęcie daje prawo do zgłoszenia skargi na osobę prowadzącą czynności.

Kiedy w windykacji pojawia się komornik?

Urzędnik sądowy pojawia się dopiero na ostatnim etapie windykacji, czyli dopiero, kiedy metody polubowne nie przynoszą rezultatów. Ściąganie należności wymaga wtedy skierowania sprawy do sądu, który wydaje nakaz egzekucji długów. Firma windykacyjna często pomaga w procesie i nadzoruje wszystkie działania. Dzięki temu wierzyciel ma pewność, że wszystkie czynności przeprowadzane są prawidłowo. Pomoc profesjonalistów jest więc niezwykle cenna, nawet jeśli negocjacje nie zakończą się sukcesem.

WOEM