Czym jest handel długami? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Czym jest handel długami?

Niewypłacalni kontrahenci to problem wielu firm. Nieuregulowane zadłużenia są główną przyczyną zatorów płatniczych, zwiastujących poważne kłopoty dla przedsiębiorstwa. Utrata płynności finansowej prowadzonego biznesu nie jest komfortową sytuacją, dlatego zdobycie środków, które pozwolą utrzymać niezachwianą pozycję na rynku, jest kwestią priorytetową. Niestety ściganie dłużnika w trosce o swoje wierzytelności jest zazwyczaj męczące i czasochłonne. Dlatego warto rozważyć inną możliwość odzyskania pieniędzy. Jeśli działania windykacyjne nie przynoszą pożądanych rezultatów, to jednym z szybkich sposobów na odzyskanie części gotówki, jest giełda długów.

Na czym polega sprzedaż długów?

Zgodnie z polskim prawem istnieje kilka legalnych sposobów na ściąganie zadłużenia. Wierzyciel może się podjąć prób walczenia o swoje pieniądze na własną rękę. Obejmuje to zazwyczaj wezwania do zapłaty wysyłane do dłużnika. Innym sposobem jest zlecenie windykacji profesjonalnej firmie, która ma duże doświadczenie w kontaktach z zadłużonymi kontrahentami. Współpracując z taką instytucją, wierzyciel może zdecydować się także na sprzedaż długu. Takiego działania dokonuje się na podstawie umowy cesji, na której nie musi być zgody płatnika. Dłużnik musi zostać tylko poinformowany o zmianie właściciela wierzytelności.

Sprzedaż długów na giełdzie sprawia, że nowy wierzyciel nabywa wszelkie związane z nimi prawa takie jak roszczenia o zaległe odsetki. Warto wiedzieć, że przedmiotem cesji mogą być też zobowiązania, których termin zapłaty czy realizacji jeszcze nie minął. Handel wierzytelnościami nie jest więc zawsze spowodowany złą sytuacją finansową przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach jest to celowe pozbywanie się dodatkowego problemu z windykacją.

Jak zarabia się na giełdzie długów?

Oczywistą kwestią jest, że firma skupująca długi nie będzie robić tego z dobrej woli. Celem takiego działania jest oczywiście zarobek. Wycena kupna wierzytelności oparta jest na wywiadzie gospodarczym prowadzonym wobec płatnika. Zysk jest również kalkulowany na podstawie dostępnych danych o niewypłacalności zadłużonego przedsiębiorcy, dokumentów potwierdzających takich jak umowy oraz okresu przeterminowania zobowiązania. Skupowanie pewnych wierzytelności o wysokim prawdopodobieństwie spłaty będzie droższe niż kupno tych obarczonych wysokim ryzykiem.

Handel długami a faktoring – czym się różnią?

Zagadnieniem ściśle związanym z handlem długami jest faktoring. Polega on na wykupie od różnych przedsiębiorstw wyłącznie nieprzeterminowanych wierzytelności. Bardzo często w umowie uwzględnia się też dodatkowe usługi na rzecz właściciela np.: monitoring należności, windykację przeterminowanych płatności czy prowadzenie rozliczeń w imieniu wierzyciela. Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje faktoringu:

  • pełny – bez prawa regresu, 
  • niepełny – z przysługującym prawem do regresu, 
  • mieszany. 

Prawo regresu oznacza, że ryzyko nieodzyskania należności zostaje cały czas po stronie wierzyciela. Jeśli ściągnięcie długu nie będzie możliwe, to pierwszy właściciel będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy otrzymanych za sprzedaż na giełdzie. W przeciwnym razie ryzyko niewypłacalności kontrahenta przenoszone jest na kupującego.

Czym jest giełda długów?

Sprzedaż długów na giełdzie polega na podaniu informacji o zadłużeniach wraz z wyliczoną ofertą ich wykupu. Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, to w tym wypadku przetwarzane są one w celach administracyjnych. W związku z tym legalne jest udostępnienie takich informacji jak:

  • imię i nazwisko dłużnika lub nazwa przedsiębiorstwa, 
  • adres (bez numeru nieruchomości i lokalu mieszkalnego), 
  • NIP, 
  • wartość wierzytelności. 

Wszystkie dane muszą zostać potwierdzone odpowiednią dokumentacją. Warto też mieć na uwadze, że sprzedaż wierzytelności nie jest dozwolona, jeśli w umowie z zadłużonym kontrahentem został zawarty zakaz cesji. Przydatną informacją jest to, że przedsiębiorcy mogą korzystać z kilku giełd długów jednocześnie. Należy jednak pamiętać, że większość z nich wymaga stosownej opłaty za rejestrację i wystawienie oferty.

Jakie korzyści płyną ze sprzedaży długu?

Przedsiębiorcy nie zawsze dysponują wystarczającymi środkami, aby przez długi czas próbować odzyskać swoje należności w polubowny sposób. Sprzedaż długów jest sposobem na szybkie poprawienie płynności finansowej. To idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują gotówki, aby dalej funkcjonować i nie popaść w zadłużenie. Uzyskana na giełdzie kwota jest zazwyczaj mniejsza, jednak przedsiębiorcy nie muszą ponosić już dodatkowych kosztów windykacji. Podanie do informacji publicznej danych dłużnika może też zmotywować go do zapłaty należności.

WOEM