POLITYKA PRYWATNOŚCI


I. Informacje Ogólne


1. Hadyński Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwany dalej: HI) szanuje prywatność każdej osoby korzystającej z usług HI, w tym odwiedzającej witrynę internetową HI i zapewnia bezpieczeństwo danych w każdym momencie korzystania z jej witrynyinternetowej.
2. Powyższa Polityka prywatności i plików cookies określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje o wykorzystywanych na stronach HI plikach cookies.
3. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej i usług HI jest HI. We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt na biuro@hadynski.pl.


II. Cel przetwarzania danych osobowych


1. HI przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie danych w określonych celach;
2) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
3) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu związanym z realizacją prawnie uzasadnionych interesów HI, w tym marketingu produktów i usług HI, prowadzenia analiz;
4) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;
5) HI przetwarza dane osobowe dopóki, dopóty będą istniały przesłanki wskazane powyżej lub nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu lub wygaśnięcia wskazanych powyżej przesłanek – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec administratora mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przetwarzania danych przez HI w następujących celach:
1) podjęcia działań przed zawarciem umowy lub gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy;
2) realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla celów podatkowych i rachunkowych;


III. Prawa Klienta


Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje jej także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania i udostępniania ich innym podmiotom oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


IV. Przekazywanie danych


Dane mogą być przekazywane podmiotom z Hadyński Inkaso, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną i organizacyjną, biurom informacji gospodarczej, sądom, organom ścigania, bankom, podmiotom świadczącym usługi doradcze oraz pomoc prawną, oraz innym podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.


V. Bezpieczeństwo Danych Osobowych


HI dysponuje systemem zabezpieczającym dane osobowe spełniającym wymogi wynikające z RODO.


VI. Polityka plików cookies


1. Pliki „cookies” to pliki tekstowe, zawierające dane informatyczne przeznaczone do korzystania ze stron internetowych, przechowywane w urządzeniach osób korzystających ze stron internetowych. Pozwalają w szczególności: zidentyfikować rodzaj urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych oraz własny unikatowy identyfikator.
2. „Cookies” są używane w celu optymalizacji korzystania ze stron internetowych oraz w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania osób ze stron internetowych, umożliwiając tym samym modyfikowanie struktury i zawartości strony internetowej, z wyłączeniem personalnej identyfikacji osób korzystających ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz osoby korzystającej ze stron internetowych. Takie dane są zaszyfrowane
w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
3. Stosowane przez HI pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia osoby korzystającej ze stron internetowych. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń osoby korzystającej ze stron internetowych wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez osobę korzystającą ze stron internetowych i dostosować stronę internetową indywidualnie każdej osobie z niej korzystającej. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu oraz przypisaną wartość.
4. Stosujemy „cookies" sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies" sesyjne przechowywane są na urządzeniu osoby korzystającej ze stron internetowych do czasu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Cookies" stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas, w którym określany jest parametr zawarty w plikach cookies – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.
5. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania strony internetowej domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Osoba korzystająca ze strony internetowej może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików cookies lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na urządzenie osoby korzystającej ze strony internetowej. Właściwe informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki, z której korzysta osoba korzystająca ze strony internetowej. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalność, które są oferowane na stronie internetowej, aż do zablokowania możliwości jej prawidłowego użytkowania. W przypadku aplikacji udostępnianych przez HI akceptacja plików cookies jest wymagana w celu prawidłowego korzystania ze strony internetowej.


VII. Informacje końcowe


HI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce poprzez umieszczenie nowej Polityki na stronach internetowych https://hadynski.pl/gielda-wierzytelnosci/ z odpowiednim wyprzedzeniem.