Windykacja terenowa — jak przebiega? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Windykacja terenowa — jak przebiega?

Windykacja terenowa jest jednym z coraz częściej wybieranych sposobów odzyskiwania długów. Jest to w pełnie legalna metoda, która polega na bezpośredniej rozmowie z dłużnikiem. Zazwyczaj odbywa się ona w miejscu pracy lub zamieszkania. Podczas dialogu windykator ma poinformować o zadłużeniu oraz podjąć próbę uzgodnienia dogodnych warunków spłaty. Taka forma negocjacji jest jednym z najskuteczniejszych rodzajów windykacji. Dlaczego przynosi tak dobre rezultaty? Dowiedz się, na jakie czynniki warto zwrócić uwagę, aby działania terenowe zakończyły się powodzeniem.

Przygotowanie do windykacji terenowej

Warto wiedzieć, że pracownik firmy windykacyjnej nie ma funkcji państwowej. Uprawnienia windykatora terenowego wynikają z przepisów prawa. W związku z tym jest on upoważniony do ściągania należności. W tym celu wykorzystuje on różne metody, które są zgodne z obowiązującymi regulacjami. Windykator nie może jednak odzyskiwać długów w ramach władczego działania względem dłużnika. Takie czynności przeprowadzać może jedynie komornik.

Firma windykacyjna podejmuje działania terenowe w ciągu kilku lub kilkunastu dni od przyjęcia zlecenia. Dokładny termin zależy od stopnia skomplikowania i przedawnienia długu. Pierwsza wizyta jest najważniejsza, dlatego istotne jest dobre przygotowanie do takiego spotkania. Windykator musi przede wszystkim zebrać najważniejsze informacje o dłużniku. Odbywa się to przeważnie podczas wstępnej rozmowy z wierzycielem. Niezbędne jest ustalenie, gdzie spóźnialski kontrahent mieszka lub gdzie znajduje się jego firma. Przydatne mogą też okazać się szczegóły na temat rodzaju działalności prowadzonej przez dłużnika. Wzbogacony w taką wiedzę windykator może rozpocząć proces odzyskiwania należności.

Jak wygląda windykacja terenowa?

Celem terenowej windykacji długów jest przede wszystkim wywarcie silnego wpływu psychologicznego na dłużnika. Bezpośrednie spotkanie wywiera o wiele większą presję niż listy z wezwaniami do zapłaty, e-maile czy SMS-y wysyłane przez wierzyciela. Dzięki temu wizyta windykatora sprawia, że dłużnik chętniej podchodzi do propozycji ugodowych i decyduje się na szybką spłatę pieniędzy. Bardzo często dzieje się to w obawie przed kolejnymi odwiedzinami pracowników firmy windykacyjnej. Windykator nie może oczywiście zastraszać czy zmuszać dłużnika do żadnych działań. Sama jego obecność jest wystarczającym motywatorem. Możliwość utraty dobrego wizerunku w oczach sąsiadów, współpracowników, klientów czy rodziny w większości przypadków skłania do zreflektowania się i uregulowania należności. Warto wiedzieć, że podczas rozmowy z dłużnikiem windykator ma również inne zadania. Wizyta w miejscu zamieszkania lub pracy jest świetną okazją do dokonania oceny sytuacji finansowej. Informacje zebrane w ten sposób mogą być bardzo pomocne w następnych etapach windykacji.

Działania windykatora krok po kroku

Uprawnienia windykatora terenowego nie obejmują zajmowania składników majątkowych czy sądzenia dłużnika. Przedstawiciel wierzyciela może jednak uświadomić nierzetelnego kontrahenta o tym, jakie konsekwencje poniesie za sobą odwlekanie spłaty zaległości. Pracownik firmy windykacyjnej informuje wtedy o kosztach sądowych i egzekucyjnych, które dłużnik będzie musiał ponieść. Może także opisać przebieg czynności komornika krok po kroku. Te niepokojące wiadomości mogą spowodować, że pieniądze zostaną szybko zwrócone na rachunki bankowe wierzyciela. Inną opcją jest podpisanie ugody, w której dłużnik zobowiąże się do spłaty należności w ratach. W taki sposób obie strony mogą oszczędzić sporo czasu i pieniędzy.

Windykacja terenowa pozwala też na ustalenie przyczyn utraty płynności finansowej dłużnika. Podczas wizyty można dowiedzieć się, dlaczego kontrahent nie mógł uregulować należności w terminie. Windykator może też ocenić, jakie są realne szanse na odzyskanie pieniędzy. Jeśli firma dłużnika ma przejściowe trudności, to nie powinno być problemu. Inaczej będzie w przypadku, kiedy przedsiębiorstwo straciło głównych klientów i nie radzi sobie ze sprzedażą produktów czy usług. Wszystkie te informacje mogą mieć duże znaczenie w procesie windykacji należności.

Czym jest uznanie długu?

W wielu przypadkach terenowa windykacja należności prowadzi do uzyskania uznania długu przez dłużnika. Tego typu oświadczenie ma ogromne znaczenie, kiedy konieczne jest prowadzenie dalszych działań. Dysponowanie tym dokumentem pozwala bardzo szybko zakończyć cały proces przez wygranie sprawy w sądzie. Wniesienie pozwu o uregulowanie długu nie będzie też wiązać się z wysokimi kosztami.

Windykacja terenowa — egzekucja komornicza

Nie wszyscy wierzyciele zdają sobie sprawę z tego, co może windykator terenowy. Dlatego niewiele osób korzysta z możliwości wyznaczenia pełnomocnika, który będzie obecny podczas czynności egzekucyjnych. Pracownik kancelarii windykacyjnej ma prawo składać w imieniu wierzyciela wnioski egzekucyjne. Mogą one znacznie przyspieszyć działania komornika. Windykator może też zebrać materiał, który ułatwi sprzedaż różnych składników majątkowych na drodze licytacji. Takie działania mogą być bardzo pomocne, kiedy priorytetem jest szybkie zakończenie sporu.

WOEM