Windykacja polubowna a egzekucyjna – czym się różnią? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Windykacja polubowna a egzekucyjna – czym się różnią?

Windykacja bardzo często bywa mylona z egzekucją komorniczą. Nie da się ukryć, że oba te procesy prowadzą do odzyskania należności, ale zakres ich działania jest zdecydowanie inny. Firmy windykacyjne zajmują się głównie negocjacjami z dłużnikiem, natomiast licytacja komornicza jest ostatecznym krokiem, który następuje w wyniku postępowania sądowego. Czym jeszcze różni się proces windykacji od egzekucji? Sprawdź, na co w szczególności trzeba zwrócić uwagę.

Czym jest windykacja polubowna?

Postępowanie polubowne, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje przede wszystkim łagodne działania mające doprowadzić do ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Firmy zajmujące się windykacją negocjują podpisanie porozumienia o przesunięciu terminu lub zmianie sposobu spłaty należności. Oczywiście wszystkie decyzje podejmowane są w zgodzie z wierzycielem. Uprawnienia windykatora nie obejmują zatem zajęcia majątku. Trzeba jednak zaznaczyć, że jeśli dłużnik ignoruje próby dogadania się, to konsekwencją jest postępowanie sądowe i egzekucja komornicza.

Jakie działania podejmuje firma windykacyjna?

Windykacja polubowna opiera się przede wszystkim na dialogu. Profesjonalni negocjatorzy mają na celu zmotywować kontrahenta do spłaty długu na najlepszych warunkach. Do najczęściej stosowanych działań zalicza się m.in.:

  • wysyłanie listów i upomnień, 
  • prowadzenie rozmów telefonicznych, 
  • sporządzanie wezwań do zapłaty, 
  • informowanie o stanie zadłużenia, możliwościach spłaty oraz konsekwencjach, 
  • bezpośrednie rozmowy z dłużnikiem w miejscu zamieszkania lub pracy (dłużnik nie ma obowiązku prowadzenia negocjacji z windykatorem). 

Rozwiązanie sprawy na etapie windykacji polubownej jest korzystne dla obu stron. Czynności profesjonalistów mają na celu mobilizację dłużnika do spłaty należności. W ten sposób może on uniknąć zajęcia ruchomości lub nieruchomości w wyniku postępowania egzekucyjnego.

Czym jest postępowanie egzekucyjne?

Postępowanie egzekucyjne zaczyna się od przygotowania niezbędnych dokumentów i informacji o dłużniku. Czynności komornika poparte są wyrokiem sądu. Zajęcie nieruchomości lub ruchomości następuje w wyniku licytacji. W ten sposób wierzyciel odzyskuje wszystkie należności. Firma windykacyjna pozostaje w kontakcie z organem egzekucyjnym i nadzoruje przebieg postępowania. Profesjonaliści mogą wspierać działania komornika i przekazywać mu ważne informacje.

Kiedy wszczyna się postępowanie egzekucyjne?

Licytacja komornicza to ostatni krok w odzyskiwaniu należności od dłużnika. Warunkiem przeprowadzenia jej jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i uzyskanie prawomocnego wyroku. Przedmiotem licytacji mogą być zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, czyli sprzęty domowe, meble itp. Warto zaznaczyć, że według przepisów komornik powinien najpierw podjąć próbę wyegzekwowania długu przez zajęcie części wynagrodzenia lub rachunku bankowego.

Jakie są różnice między windykacją polubowną a postępowaniem egzekucyjnym?

Mimo tego, że oba postępowania dotyczą windykacji, a ich celem jest odzyskanie długu, to różnice są znaczące. Organ egzekucyjny podejmuje zdecydowanie poważniejsze czynności. Z kolei firma windykacyjna wspiera wierzyciela w rozwiązaniu sprawy, aby nie doszło do czasochłonnego procesu sądowego i zajęcia nieruchomości oraz ruchomości dłużnika. Najważniejsze różnice obejmują kilka aspektów.

  • Warunki wstępne – w przypadku polubownych czynności nie ma żadnych wymagań, które należy spełnić, aby rozpocząć windykację. Z kolei do postępowania egzekucyjnego niezbędny jest nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności. 
  • Czas – nie da się ukryć, że negocjacje prowadzone przez firmę windykacyjną trwają zdecydowanie krócej niż postępowanie egzekucyjne. 
  • Koszty – polubowne odzyskiwanie należności generuje zdecydowanie mniejsze koszty niż działania komornika. 
  • Relacje – negocjacje prowadzone w sprawie zadłużenia pozwalają na utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami. W przypadku postępowania egzekucyjnego dalsza współpraca może być niemożliwa. 

Warto więc podjąć próbę polubownego rozwiązania sprawy. Zaangażowania organu egzekucyjnego powinno następować dopiero w momencie, kiedy negocjacje nie przynoszą żadnych efektów.

WOEM