Pieczęć prewencyjna – co to takiego? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Pieczęć prewencyjna – co to takiego?

Pieczęć prewencyjna, zwana też pieczęcią windykacyjną, to zazwyczaj stosunkowo niewielki znak graficzny, który umieszcza się na różnych fakturach, ale także pismach, zawierających wezwanie do zapłaty. Zawiera on logo firmy windykacyjnej oraz informację o możliwych konsekwencjach zwlekania ze spłatą należności. Brak uregulowania płatności w terminie skutkuje natychmiastowym rozpoczęciem procesu ściągania długu. Pieczęć jest zazwyczaj wyróżniona jasnym, czerwonym kolorem, który podkreśla znaczenie tego znaku, wśród innych obecnych na dokumentach. Z tego powodu jest to skuteczne ostrzeżenie, rzucające się w oczy każdemu kontrahentowi czy klientowi.

Czym jest pieczęć prewencyjna?

Pieczęć prewencyjna jest przede wszystkim jasnym sygnałem, że profesjonalna firma windykacyjna cały czas monitoruje stan płatności faktur. Kontrola nad terminowymi rozliczeniami jest kluczowa dla poprawnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa. Oznaczone na czerwono dokumenty sprawiają, że kontrahenci przykładają więcej uwagi do swoich zobowiązań. Faktury zabezpieczone pieczęcią prewencyjną są w większości przypadków traktowane priorytetowo. Dlatego firmy korzystające z takiej usługi są o wiele mniej narażone na utratę płynności finansowej.

Stosowanie sprawdzonego narzędzia, jakim jest pieczęć windykacyjna, jest znakomitą profilaktyką i zapewnieniem, że wspólnicy nie zmienią się w dłużników. Wielką zaletą takiego rozwiązania jest jego mała inwazyjność w relacje biznesowe. Uczciwi kontrahenci prawdopodobnie nawet nie zwrócą uwagi na znajdującą się w rogu faktury informację. Jeśli płacą wszystkie rachunki w terminie, to nie mają powodu do zmartwień. Z kolei klienci lub partnerzy, którym zdarza się zapomnieć o uregulowaniu długów, mogą nabrać dodatkowej motywacji. Stosowne ostrzeżenie wywiera presję, dzięki której będą już zawsze pamiętać o płaceniu swoich zobowiązań.

Jak działa pieczęć prewencyjna?

Zamieszczanie w swoich fakturach i dokumentach pieczęci prewencyjnej pozwala uchronić się od czasochłonnych działań windykacyjnych, które mogą okazać się konieczne w przypadku, kiedy kontrahenci zaczną lekceważyć lub odwlekać kolejne terminy płatności. Ściąganie długów może też przynieść kolejne koszty. Z tego powodu ostrzegawczy znak firmy windykacyjnej jest jedną z najlepszych form zabezpieczania swojej płynności finansowej.

Pieczęć windykacyjna działa też jako zapewnienie o profesjonalizmie danego przedsiębiorstwa. Widoczne na wszystkich fakturach znaki dbania o terminowe spłaty należności budują dobry wizerunek i wzbudzają szacunek wśród kontrahentów. Takie działanie sprawia, że najlepsi producenci i dostawcy nie będą widzieć żadnych przeszkód przed podpisaniem umowy. Relacja biznesowa będzie mogła być w pełni rozwinięta, gdyż nie będzie obawy o to, że jedna ze stron może okazać się niewypłacalna.

Jakie korzyści płyną z zastosowania pieczęci prewencyjnej?

Wiele firm w egzekwowaniu należności ogranicza się do wysyłania ponagleń i wezwań do zapłaty długów. Te dokumenty w wielu przypadkach okazują się niewystarczające, gdyż przychodzą po terminie płatności i lądują na samym dole stosu z rachunkami. Klienci oraz wspólnicy, którzy mają problemy finansowe, w pierwszej kolejności regulują opłaty skarbowe oraz wynagrodzenia pracowników. Pieczęć windykacyjna może sprawić, że faktury z danej firmy staną się priorytetem. Nie jest to jednak jedyna korzyść posiadania tego narzędzia prewencyjnego.

Poprawa płynności finansowej firmy

Przedsiębiorcy bardzo często decydują się na przerzucanie zobowiązań finansowych na swoich kontrahentów. Gromadzące się w ten sposób należności są jednak zagrożeniem dla budżetu. Pieczęć prewencyjna znacznie usprawnia zarządzanie wierzytelnościami. Dzięki temu narzędziu firma może w prosty sposób zachować bilans przychodów i rozchodów na właściwym poziomie. Otrzymywanie wszystkich płatności w terminie nie naraża też klientów na straty, gdyż nie tworzy się kolejnych wzajemnych zobowiązań. Przyczynia się to do wzrostu zaufania partnerów biznesowych.

Ograniczenie kosztów ściągania długów

Tradycyjne formy odzyskiwania pieniędzy od dłużników zazwyczaj wiążą się z długim procesem sądowym. Pieczęć windykacyjna może znacznie skrócić czas potrzebny do odzyskania należności. Dzięki niej ograniczone zostają też koszty związane z wysyłaniem ponagleń oraz prowadzeniem postępowania sądowego i komorniczego. Profesjonalna firma gwarantuje szybkie i skuteczne postępowanie wobec dłużników. 

WOEM