Jakie są rodzaje windykacji należności? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Jakie są rodzaje windykacji należności?

Według biura informacji gospodarczej w Polsce są prawie trzy miliony dłużników. Profesjonalne usługi windykacji należności są więc czasem najlepszym i jedynym sposobem na wyegzekwowanie zaległych płatności. Mogą z nich korzystać zarówno firmy, jak i osoby prywatne. Jednak w każdym wypadku cały proces będzie przebiegał nieco inaczej. Aby podjąć skuteczne działania, windykatorzy obierają odpowiednią skalę prowadzonych czynności oraz rodzaj windykacji, który sprawdzi się w danym przypadku. Dlatego, jeśli nie są Ci obcy spóźnialscy kontrahenci, sprawdź jak odzyskać należności w szybki sposób.

Czym jest windykacja długów?

W dużym skrócie windykacja oznacza procedurę odzyskiwania długów. Przeprowadza się ją przy użyciu określonych, zgodnych z prawem metod. Rozpoczyna się ją zazwyczaj w momencie, kiedy dłużnik nie podejmuje żadnych prób kontaktu. Jest to znak braku chęci do współpracy. W przypadku osób fizycznych powodem takich problemów są zazwyczaj niezapłacone rachunki, pożyczki, alimenty lub raty kredytów. Sam proces windykacji różni się zawsze ze względu na surowość stosowanych metod. Cała procedura docierania do dłużnika jest stopniowana. Kancelaria na początku zawsze próbuje skontaktować się z niewypłacalną osobą. Celem jest doprowadzenie do ugody pomiędzy nią a wierzycielem. Jeśli takie działanie zakończy się powodzeniem, to nie ma potrzeby zastosowania innych środków.

Polubowne odzyskiwanie należności

Windykacja długów nazywana miękką opiera się na metodach, które pozwalają zakończyć sprawę polubownie. To znaczy, że nie będzie konieczności rozprawy sądowej. Kancelaria windykacyjna przede wszystkim podejmuje próby nakłonienia dłużnika, aby ten spłacił wszystkie należności. Rozwiązanie sytuacji bez konieczności wejścia na drogę prawną to zazwyczaj najlepsze wyjście dla obu stron konfliktu. 

Czynności, które podejmuje windykator, obejmują głównie ponaglenia zarówno listowne, jak i wysyłane wiadomościami SMS. Możliwe jest też kontaktowanie się z dłużnikiem telefonicznie i ostrzeganie przed konsekwencjami niespłacenia długu. Może to być upublicznienie zobowiązania na giełdzie długów lub wpisanie do bazy nierzetelnych kontrahentów. Ostateczną opcją jest złożenie wniosku o upadłość, który może wyeliminować dłużnika z obrotu gospodarczego. Wtedy może być zmuszony do oddania należności, gdyż nie będzie inaczej mógł kontynuować prowadzenia swojej działalności. Jest to więc metoda, która działa nawet na najtwardszych kontrahentów.

Windykacja sądowa na koszt dłużnika

Jeśli działania polubowne nie przynoszą żadnego rezultatu, a dłużnik nadal nie garnie się do oddania należności, warto dowiedzieć się, czym jest windykacja sądowa. Procedura zaczyna się od wpisania kontrahenta na listę dłużników oraz złożenia pozwu. Ze względu na podjęte działania ten etap windykacji nazywany jest twardym. Jest o wiele bardziej skomplikowany, gdyż wymaga zaangażowania także kancelarii prawnej. Zadaniem windykatorów i prawników jest opracowanie strategii, jak odzyskać należności. Trzeba koniecznie przygotować odpowiednie dokumenty i dowody, które będą pomocne w sprawie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wydany zostanie nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności przez komornika. 

Udana rozprawa sądowa w większości przypadków odbywa się na koszt dłużnika. Jednak ze względu na skomplikowanie tego procesu wielu wierzycieli nie decyduje się na jego rozpoczęcie. Często jest to jednak jedyny sposób na skuteczną windykację należności. Osoby, które nie podejmują koniecznych kroków prawnych, zazwyczaj nigdy nie odzyskują swoich pieniędzy.

Egzekucyjna windykacja należności

Ostatnim etapem odzyskiwania należności jest windykacja egzekucyjna. Podstawową informacją jest to, że odbywa się ona na koszt dłużnika tak jak proces sądowy. Do komornika kierowany jest wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z opisem działań, które powinny zostać przeprowadzone. Osoba wykonująca nakaz to zazwyczaj specjalista, który wie, jak odzyskać należności. Jednak w niektórych przypadkach windykator i wierzyciel mogą wskazać pewne składniki majątkowe do zajęcia. Realizacja kończy się, kiedy odbędzie się licytacja lub potrącenie wynagrodzenia.

Windykacja długów na własną rękę

Możliwe jest też ściąganie długów samodzielnie. Nie ma żadnych regulacji, które zabraniałyby kontaktu z dłużnikiem w celu przypomnienia o spłacie. Niestety większość wierzycieli nie wie, jak odzyskać należności, nie narażając się na żadne kłopoty z prawem. Mogą oni zostać oskarżeni o nękanie lub grożenie kontrahentowi, co spowoduje większe problemy niż brak pieniędzy. Podczas odzyskiwania długu osobiście istnieje też ryzyko, że zaniedba się inne obowiązki. Skuteczna windykacja należności wymaga zaangażowania i czasu. Dlatego w większości wypadków wierzyciele decydują się oddać sprawy w ręce profesjonalistów. Doświadczenie i wysokie umiejętności negocjacyjne windykatorów znacznie zwiększają szansę na pomyślne zakończenie konfliktu.

Działania prewencyjne

W wielu przypadkach, zamiast zastanawiać się, jak odzyskać należności, warto podjąć pewne działania zabezpieczające majątek. Firmy windykacyjne oferują szereg usług, które pomogą kontrolować wszystkie terminy, dotyczące płatności. Monitoring należności pomoże zachować płynność finansową i uchroni przed koniecznością ścigania spóźnialskich kontrahentów. Wywiad gospodarczy zapewni podstawowe informacje o potencjalnych wspólnikach. Dzięki nim można zawierać relacje biznesowe z rzetelnymi i uczciwymi przedsiębiorcami. Działania zapobiegawcze nie pozwolą na naruszanie wierzytelności i uchronią przed niepotrzebnymi wydatkami i stresem.

WOEM