Jak sprzedać swój dług? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Jak sprzedać swój dług?

Sprzedaż długu to często stosowana metoda na odzyskanie płynności finansowej. Pozwala szybko poprawić swoją sytuację i zyskać czas na uratowanie swojej firmy. Proces windykacji i odzyskanie pieniędzy od dłużnika może skomplikować i przedłużyć sprawę. Dlatego sprzedaż długu podmiotowi trzeciemu, który skupuje zaległe należności, może okazać się bardzo dobrym pomysłem. W ten sposób można natychmiast odzyskać większość pieniędzy. Dług sprzedaje się zwykle poniżej jego wartości minimalnej, ale może okazać się to opłacalne.

Cesja wierzytelności – prosty sposób na sprzedaż długu

Cesją wierzytelności nazywa się umowę cywilno-prawną, której skutkiem jest zmiana wierzyciela, czyli podmiotu, który będzie egzekwował należność. Sprzedaż długów w ten sposób jest uregulowana w kodeksie cywilnym, więc każde zobowiązanie tworzy określone prawa i obowiązki dla obu stron. Wierzyciel może oczywiście domagać się pieniędzy, a obowiązkiem dłużnika jest spełnienie świadczenia w danym terminie.

W przypadku cesji wierzytelności zmiana wierzyciela jest możliwa bez zgody dłużnika. Dzięki temu dług może zostać przejęty przez podmioty prywatne takie jak firmy windykacyjne. Z tego powodu cesja jest często nazywana umową przelewu wierzytelności. Po dokonaniu takiej transakcji zobowiązanie dalej istnieje, ale dłużnik musi oddać należność w ręce innej firmy lub podmiotu.

Giełda długów – co to?

Sprzedaż wierzytelności na giełdzie polega na podaniu dokładnych informacji o zadłużeniu wraz z proponowaną ofertą ich wykupu. Dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celach administracyjnych, więc nie ma obaw o ich ochronę. W związku z tym legalne jest udostępnianie takich informacji jak:

  • imię i nazwisko dłużnika oraz nazwa firmy
  • adres, ale bez numeru nieruchomości i lokalu mieszkalnego
  • NIP
  • wartość wierzytelności

Wszystkie zamieszczone dane muszą zostać potwierdzone odpowiednią dokumentacją. Należy też pamiętać, że sprzedaż wierzytelności nie jest możliwa, jeśli w umowie z dłużnikiem znajduje się zakaz cesji. Wielu przedsiębiorców decyduje się na korzystanie z kilku giełd długów jednocześnie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że większość z nich wymaga stosownej opłaty za rejestrację i wystawienie zadłużenia na sprzedaż.

Jakie wierzytelności można sprzedać na giełdzie długów?

Istnieje wiele rodzajów zadłużenia. Dlatego każda giełda długów prowadzi bardzo rozbudowaną bazę danych. Wszystkie informacje potwierdzane są umowami o świadczenie konkretnych usług, a także innymi dokumentami. Na ich podstawie podejmowana jest decyzja o wystawieniu długu na sprzedaż. Sprawy, które trafiają na giełdę, najczęściej dotyczą:

  • zaległych alimentów
  • niespłaconych pożyczek i rat kredytu
  • nieuregulowanych faktur
  • nazapłaconego czynszu mieszkaniowego

Dług osoby prywatnej można sprzedać w ten sam sposób co zobowiązanie firmy czy osoby prawnej. Przelewu dokonuje się na podstawie cesji wierzytelności. Jedyną różnicą jest to, że w przypadku sprawy prywatnej dokument można sporządzić, dopiero gdy dług jest zasądzony. Wcześniej nie można ujawniać informacji o dłużniku na giełdzie.

Kiedy można sprzedać wierzytelność?

W sprzedaży wierzytelności bardzo ważnym czynnikiem jest moment podjęcia decyzji o podpisaniu cesji. O wiele trudniej będzie pozbyć się długów, których termin spłaty minął dawno temu. Najczęściej wiąże się to z niższą wyceną, ponieważ przeterminowane wierzytelności są ciężkie do wyegzekwowania. Odzyskać można wtedy niewielką część całej wartości. Łatwiejsza będzie sprzedaż świeżych długów, które są odpowiednio udokumentowane.

Warto wiedzieć, że możliwe jest też sprzedanie długu, którego termin płatności jeszcze nie minął. Dla niektórych firm może być to bardzo pomocna opcja. Jeśli są podejrzenia, że należność będzie ciężka do odzyskania, to sprzedaż wierzytelności pozwoli zachować dobrą sytuację finansową.

Firma windykacyjna – rozwiązanie problemu z dłużnikiem

Nasza kancelaria prowadzi skup długów z tytułu niespłaconych pożyczek, faktur, a także innych umów. Wszystkie sprawy poddajemy odpowiedniej analizie. Sprzedaż wierzytelności firmie windykacyjnej to świetny i skuteczny sposób na odzyskanie pieniędzy i poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Minimum formalności i stały kontakt z klientem pozwalają nam na błyskawiczne rozwiązanie sprawy z dłużnikiem. Z nami odmrozisz swoje środki i zapewnisz niezachwiane działanie Twojej firmy.

Sprzedaż wierzytelności – czy się opłaca?

Przedsiębiorcy nie zawsze dysponują odpowiednim budżetem, aby przez długi czas próbować odzyskać swoje pieniądze od dłużników w polubowny sposób. Windykacja przeciągnie cały proces, więc nie jest to najlepszy sposób na rozwiązanie sprawy, kiedy firma potrzebuje środków do działania. Dlatego sprzedaż długów jest doskonałym sposobem na poprawę sytuacji finansowej. Szybkie odzyskanie części gotówki pozwala dalej funkcjonować na rynku. Upublicznienie informacji dłużnika może też zmotywować go do spłaty zobowiązania.

WOEM