Jak sprawdzić wiarygodność firmy? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Jak sprawdzić wiarygodność firmy?

Wybór odpowiednich kontrahentów, czyli firm, z którymi współpracuje się w ramach swojej działalności, ma ogromny wpływ na realizację zaplanowanych celów. Dlatego warto stworzyć siatkę podmiotów, do których wraca się z konkretnymi potrzebami. Oczywiście takie relacje biznesowe nie mogą opierać się jedynie na zaufaniu i uścisku dłoni. Obecnie praktycznie w każdej branży standardem jest zabezpieczanie się umowami oraz sprawdzanie kontrahentów. Pisemny kontrakt i kontrola wiarygodności to podwaliny pod owocną współpracę. Dowiedz się, jak dokonać weryfikacji przedsiębiorcy, z którym zamierzasz wejść w relacje biznesowe.

Internet – współczesne źródło informacji

Dane, które można znaleźć w Internecie, nie są zawsze w pełni wiarygodne. Nie należy więc traktować ich jako rzetelnej oceny konkretnej działalności gospodarczej. Wiele wpisów i opinii może pochodzić od konkurencji. Użytkownicy sieci mają też dużo większą tendencję do narzekania niż do chwalenia usług czy produktów. Może więc się okazać, że kilku niezadowolonych klientów zamieszcza wiele negatywnych informacji.

Sprawdzając wiarygodność firmy w Internecie, należy zwrócić uwagę na liczbę opinii oraz jakość źródła uzyskanych danych. Wartość opinii znalezionej w sieci można w prosty sposób ocenić. Przede wszystkim duże znaczenie ma sam sposób działania konkretnej strony internetowej. Jeśli ocenę mogą wystawiać tylko osoby, które coś kupiły, to informacje są dosyć wiarygodne. Warto też spojrzeć na to, kto zarządza portalem i w jaki sposób odpowiada na negatywne komentarze.

Rejestry – oficjalne sprawdzanie wiarygodności kontrahenta

Internet można też wykorzystać do wyszukania oficjalnych informacji o danej firmie. Zacząć można od sprawdzenia podmiotowości kontrahenta. Działanie to opiera się na weryfikacji tego, czy firma jest zarejestrowana, jaki ma zakres usług, a także kto jest jej właścicielem. Jeśli przedsiębiorstwo jest spółką, to trzeba też zorientować się, kto ma władzę decyzyjną do zaciągania zobowiązań finansowych. To właśnie z tą osobą najlepiej zawierać umowy. Wszystkie potrzebne informacje znaleźć można w specjalnych rejestrach.

CEIDG

Dokładnie to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. W rejestrze można znaleźć najważniejsze dane na temat przedsiębiorstwa oraz zobaczyć, jak długo firma działa na rynku i czy jej działalność gospodarcza jest stabilna. Dostępne są też informacje o upadłości czy postępowaniu naprawczym. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki imię i nazwisko albo numer NIP czy REGON.

KRS

Jeśli kontrahent, z którym zamierzasz podjąć współpracę, to spółka prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), to informacje na jego temat znajdziesz w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego. Każdy podmiot można znaleźć, wpisując NIP, REGON, KRS, nazwę lub miejscowość. W bazie danych można znaleźć daty złożenia sprawozdań finansowych, a także informacje o przekształceniach, podziale i innych zmianach w firmie.

RDN

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to państwowa instytucja, prowadzona przez KRS. Dłużnicy wpisywani są tam na podstawie orzeczenia sądowego. Aby odnaleźć tam interesującą Cię firmę, musisz znać jej numer RDN. W celu uzyskania go należy złożyć wniosek do Centralnej Informacji KRS.

BIG

Biura Informacji Gospodarczej to rejestry, w których uzyskasz dane na temat sytuacji finansowej kontrahenta. W Polsce funkcjonuje kilka takich biur, prowadzonych przez prywatne podmioty. W związku z tym ich usługi są płatne, a cena zależy od zakresu weryfikacji firmy.

Wywiad gospodarczy – pomoc firmy windykacyjnej

Firma Hadyński Inkaso oferuje pomoc w zakresie weryfikacji wiarygodności kontrahenta. Wywiad gospodarczy obejmuje wszystkie działania, które mają na celu poszukiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie informacji przydatnych różnym podmiotom, najczęściej przedsiębiorcom, którzy chcą podjąć współpracę z inną firmą. Specjaliści zdobywają kluczowe dane z wykorzystaniem:

  • CEIDG
  • ewidencji działalności kontrahenta
  • Biur Informacji Gospodarczej
  • sądu gospodarczego
  • kontaktów z kierownictwem firmy
  • urzędów statystycznych i gospodarczych

W procesie weryfikacji klientów i kontrahentów przydatne informacje znaleźć można też w prasie oraz Internecie. Działania prowadzone przez zespół specjalistów z firmy windykacyjnej pozwolą sporządzić raport, na podstawie którego można bez obaw podjąć współpracę z danym podmiotem.

Zaświadczenia od kontrahenta

Jeśli sytuacja finansowa firmy czy spółki budzie pewne wątpliwości, to dobrym pomysłem jest poproszenie danego podmiotu o przedstawienie zaświadczeń o braku zaległości w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em. Jeśli kontrahent nie wywiązuje się na bieżąco z tych obowiązków, to prawdopodobieństwo dotrzymania warunków współpracy maleje. Wnioski o zaświadczenia z tych dwóch instytucji muszą być złożone przez podmiot, którego dotyczą, dlatego nie można w ten sposób sprawdzić kontrahenta samodzielnie.

WOEM