Jak odzyskać pożyczone pieniądze? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

Problemy z odzyskaniem pieniędzy pożyczonych znajomemu lub innej osobie prywatnej spotykają wielu ludzi. Są one szczególnie uciążliwe, jeśli cała operacja była przeprowadzona na słowo, czyli bez umowy. W takiej sytuacji próby negocjacji mogą nie przynosić żadnych skutków. Brak żadnego rodzaju potwierdzenia sprawia, że szansa na zwrot pieniędzy znacznie maleje. Nie jest jednak zerowa. Oczywiście idealną sytuacją jest, kiedy dysponuje się podpisaną przez dwie strony umową, która wyraźnie wskazuje kwotę pożyczki i termin spłaty. Istnieje jednak kilka sposobów, które sprawdzają się zarówno w przypadku udokumentowanego długu, jak i pieniędzy pożyczonych na słowo. 

Czy można odzyskać pieniądze pożyczone osobie prywatnej?

Pożyczki prywatne w gronie rodziny czy znajomych cieszą się ogromną popularnością. Zazwyczaj są to mniejsze kwoty pożyczane od kolegów z pracy, przyjaciół czy sąsiadów. Ze względu na niską wartość nie wymagają one sporządzania wielu formalności. Problemy mogą się jednak pojawić w momencie trudności z odzyskaniem pieniędzy. Najważniejszą kwestią jest to, czy spisano umowę. Ten krótki dokument definiuje kierunek działań. W jej treści powinny być zapisy o tym, jak postępować w wypadku, kiedy dłużnik stara się uciec od zobowiązania. Jeśli umowa nie ma takich podpunktów, to zastosowanie mają przepisy ogólne.

Dokument potwierdzający zawarcie umowy znacznie ułatwia przejście przez ścieżkę dowodową przed odpowiednimi organami. Jeśli wszystko zostało spisane w jasny sposób zgodnie z prawem, to nie powinno być żadnych problemów z udokumentowaniem zasadności przedstawionych roszczeń.

W jakiej formie można sporządzić umowę?

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, musi być potwierdzona konkretnym dokumentem. Nie wszyscy zdają sobie jednak sprawę, co to oznacza. Wspomnianym dokumentem jest oświadczenie woli, które nie wymaga podpisu własnoręcznego lub elektronicznego. Warunkiem jest jedynie utrwalenie oświadczenia wraz z identyfikacją osób, które zawierają umowę. Potwierdzenie może przybierać różne formy np.:

  • wiadomości SMS,
  • nagranej wiadomości głosowej,
  • wiadomości w skrzynce e-mail.

Sporządzenie umowy w jeden z podanych sposobów jest wygodne, zwłaszcza jeśli dwie osoby łączy relacja prywatna. W przypadku każdej z tych form istotne jest, aby zatrzymać nośnik informacji, który umożliwia jej odczyt. Bardzo ważne jest też zadbanie o poprawną identyfikację obu stron.

Jak odzyskać pieniądze pożyczone bez umowy?

W przypadku kiedy żadna umowa nie została sporządzona, trzeba przygotować się na pewne trudności. Taka forma pożyczki wydaje się najwygodniejsza, ale to tylko pozory. Na nieprzyjemności narażony jest szczególnie wierzyciel. Bez umówienia się na pewne warunki bardzo trudno jest przedstawić dowody na to, że ma on pełne prawo do dochodzenia należności. Nie oznacza to jednak, że niezachowanie formy dokumentowej unieważnia zawartą umowę. Odzyskanie pożyczonych pieniędzy jest dalej możliwe, jednak trzeba liczyć się z komplikacjami w zakresie dowodowym. W procesie nie dopuszcza się dowodów z zeznań świadków lub z przesłuchania obu stron. Od tego przepisu przewiduje się jedynie trzy wyjątki. Zeznania mogą zostać wykorzystane, jeśli:

  • obie strony wyrażą na to zgodę,
  • żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą,
  • fakt dokonania czynności jest poparty za pomocą dokumentu.

Ostatnia z możliwości to tzw. początek dowodu na piśmie. Opiera się on o każdy dokument, który bezpośrednio lub pośrednio wskazuje na dokonanie czynności. Może mieć on zarówno formę urzędową, jak i prywatną. Wystarczający jest list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy lub wiadomość tekstowa z różnych komunikatorów. Należy jednak pamiętać, że dokument musi wskazywać na świadomość dłużnika o zawartej umowie.

Czy da się odzyskać dług bez potwierdzenia?

Jeśli pieniądze zostały pożyczone bez umowy, bez potwierdzenia w formie dokumentowej, a także bez obecności świadków, to w sprawie pomóc może tylko złożenie pozwu. Trzeba wtedy oczekiwać, że dłużnik nie zaprzeczy zawarciu umowy. Koszty sądowe nie zawsze są tak wygórowane, jak zwykło się o tym mówić. Dlatego wejście na ścieżkę prawa może okazać się opłacalne. Dłużnik może też przestraszyć się pozwu i w konsekwencji zachować się uczciwie. 

Czy warto próbować odzyskać pieniądze na własną rękę?

Kiedy dłużnik zaczyna się spóźniać z uregulowaniem należności, warto próbować rozwiązać sprawę samodzielnie w spokojny sposób, zwłaszcza jeśli dotyczy ona osób bliskich. Windykacja na własną rękę musi być przemyślana i ostrożna. Dobrze prowadzone negocjacje sprawią, że uda się odzyskać pożyczone pieniądze. Nie należy jednak zwlekać zbyt długo i rozważyć profesjonalną pomoc, jeżeli prośby i rozmowy nie przynoszą żadnego rezultatu. Brak zdecydowanych działań może tylko rozciągnąć problem w czasie, co skutkować będzie eskalacją konfliktu. Warto też mieć na uwadze, że takim sporom towarzyszą duże emocje i stres. Dlatego samodzielne próby mogą przynieść więcej strat niż zysku.

Jak w odzyskaniu długu pomóc może firma windykacyjna?

Wsparcie profesjonalnej firmy windykacyjnej może okazać się pomocne już na etapie polubownych prób rozwiązania sprawy. Doświadczony negocjator może uczestniczyć w mediacjach z drugą stroną lub prowadzić je samemu. Jego zadaniem jest też formowanie i kierowanie wezwań do uregulowania zadłużenia. W przypadku pożyczek prywatnych pismo od kancelarii jest zazwyczaj wystarczająco dobrym motywatorem, aby przekonać dłużnika do spłaty. Firma windykacyjna będzie też nieocenionym wspólnikiem, jeśli zajdzie konieczność złożenia pozwu do sądu. Profesjonalne doradztwo i reprezentacja mogą zapewnić pozytywne zakończenie całego konfliktu.

WOEM