Czym jest giełda długów? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Czym jest giełda długów?

Wiele firm oraz przedsiębiorców spotyka się z problemem niewypłacalnych kontrahentów. Nieregulowane płatności mogą spowodować problemy z płynnością finansową prowadzonego biznesu. Zdobycie środków, które pozwolą utrzymać pozycję na rynku, jest w takiej sytuacji kwestią priorytetową. Niestety ściganie dłużnika jest często czasochłonne i męczące. Dlatego, jeśli proces windykacji się przeciąga, to jednym ze sposobów na szybkie odzyskanie części gotówki jest skorzystanie z giełdy długów. Dowiedz się, jak działa ta instytucja i kiedy najbardziej się przydaje.

Jak działa giełda długów?

Internetowa giełda długów to specjalny rejestr, w którym wierzyciel może umieścić ofertę sprzedaży przysługującego mu długu. Wierzytelność może być zakupiona zarówno przez osoby prywatne, jak i firmy. Taka transakcja odbywa się na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, które pozwalają sporządzić cesję. Jest to umowa cywilno-prawna, która pozwala przekazać prawo do wierzytelności innej osobie lub podmiotowi. Zgodnie z regulacjami dłużnik nie musi wyrażać zgody na takie działanie. Mimo to powinien on zostać poinformowany o całym procesie, by zdawał sobie sprawę, komu musi oddać pieniądze. Istnieją też wyjątkowe sytuacje, w których sporządzenie cesji jest niemożliwe. Taka umowa nie może zostać podpisana, jeśli strony zobowiązania zastrzegły to na początku w kontrakcie.

Wystawienie oferty w rejestrze nie jest obarczone wieloma restrykcjami. W celu sprzedania wierzytelności nie musisz dysponować prawomocnym wyrokiem sądu czy też nakazem zapłaty. Wystarczy tylko ukazać dokumenty potwierdzające, że kontrahent nie wywiązał się z umowy. Dowodem może być faktura, umowa o dzieło, umowa zlecenia, najmu lub forma zabezpieczenia roszczeń płatniczych, czyli weksel. Przedstawiając odpowiednie materiały można szybko i łatwo odzyskać swoje pieniądze.

Jakie rodzaje długów trafiają na giełdę?

Istnieje wiele rodzajów źródła zadłużenia. Z tego powodu giełda gromadzi bardzo zróżnicowaną bazę danych. Wszystkie informacje potwierdzane są dokumentami lub umowami o świadczenie konkretnych usług. Właśnie na ich podstawie podejmowana jest decyzja o wystawieniu długu na sprzedaż. Sprawa przekazania wierzytelności może dotyczyć:

  • niespłaconych pożyczek,
  • zaległych alimentów,
  • niespłaconych rat kredytu, leasingowych lub zakupowych,
  • nieuregulowanych faktur,
  • niezapłaconego czynszu za mieszkanie.

Kto najczęściej korzysta z internetowej giełdy długów?

W roli kupującego dług występują zarówno osoby prywatne, jak i firmy windykacyjne, które profesjonalnie zajmują się egzekwowaniem należności. Ich specjalnością jest świadczenie usług z zakresu negocjowania z dłużnikiem i motywowania go do spłaty. Takimi działaniami zajmują się też często kancelarie prawne. Umiejętności i wiedza prawników oraz windykatorów pozwalają im na szybkie i pewne działania. Odzyskanie zakupionego długu nie powinno być więc dla nich problemem. Z giełdy długów korzystają też inni przedsiębiorcy. Dokonują oni często tzw. potrącenia, czyli zakupienia zaległości swojego obecnego kontrahenta. W ten sposób mogą oni zapłacić mu za usługę właśnie wykupionym długiem. Zdecydowanie największą grupą obecną na giełdach długów są oczywiście wierzyciele, chcący odzyskać swoje pieniądze.

Giełda długów — sprawdzanie kontrahentów

Giełda długów to też długa lista z wartościowymi informacjami na temat przyszłych kontrahentów. Dane na temat zadłużeń podawane są do publicznej wiadomości. Wierzyciele mogą bez konsekwencji ujawnić takie dane osobowe jak:

  • imię i nazwisko dłużnika,
  • nazwę firmy,
  • miejsce zamieszkania (tylko miejscowość),
  • wartość długu.

Na podstawie przepisów prawa ochrona danych osobowych nie przysługuje w tym wypadku w całości. Jest to spowodowane tym, że upublicznienie jest usprawiedliwione dochodzeniem należnej zapłaty. Dlatego, jeśli chcesz z kimś nawiązać współpracę, w tego rodzaju rejestrze sprawdzisz, czy jest on wiarygodny i wydolny finansowo. 

Sprzedaż długu — czy warto?

Internetowa giełda długów może przynieść korzyści każdej ze stron, które z niej korzystają. Sporządzenie umowy o sprzedaży długu skutkuje szybkim odzyskaniem części gotówki, która może być bardzo pomocna w danym momencie. Wierzyciel nie musi wtedy czekać i ponosić kolejnych kosztów windykacji. Kupujący może z kolei dochodzić całości należnej sumy. W konsekwencji uzyska kwotę przychodu wyższą niż koszt zakupu. Z powodu tych właściwości giełdy są coraz popularniejszym narzędziem w procesie ściągania długów. 

WOEM