Czy można przejąć firmę za długi? – Biuro prawne & windykacji należności – Hadyński Inkaso

Czy można przejąć firmę za długi?

Masz problem z nierzetelnymi kontrahentami i zastanawiasz się, jak odzyskać należne Ci pieniądze? Jest kilka sprawdzonych sposobów, z których korzysta wielu przedsiębiorców. Istnieją też metody, które często nie są brane pod uwagę ze względu na skomplikowany proces. Jedną z nich jest przejęcie firmy za długi. Czy takie działanie jest dopuszczalne i zgodne z prawem? Dowiedz się, czy przejęcie firmy dłużnika ze względu na nieuregulowane zobowiązania jest możliwe.

Jak przebiega windykacja należności i egzekucja komornicza?

Dłużnicy bardzo często mają wiele sposobów na przeciąganie terminów płatności. Z tego powodu ważne jest, aby jak najwcześniej zacząć proces windykacji należności. Zwlekanie może sprawić, że odzyskanie pieniędzy będzie o wiele trudniejsze. Warto skorzystać z pomocy profesjonalnej firmy windykacyjnej, która specjalizuje się w negocjacjach z nierzetelnymi kontrahentami. Całe postępowanie odbywa się w trzech etapach:

  • polubownym,
  • sądowym,
  • egzekucyjnym.

Jeśli próby dogadania się z dłużnikiem nie przynoszą rezultatu, sprawa trafia do sądu, a następnie do komornika. To właśnie on może wszcząć działania egzekucyjne z majątku firmowego. Wierzyciel może również odkupić firmę od dłużnika, zawierając umowę sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części. W ten sposób przejmuje się działalność, a cenę zalicza się na poczet długu.

Co oznacza sprzedaż firmy?

Jak można się domyślać, przejęcie firmy dłużnika nie jest proste. Aby móc zacząć rozważać zakup działalności kontrahenta, trzeba przede wszystkim zapoznać się z tym, co dokładnie oznacza „sprzedaż firmy”. Ważne jest też rozróżnienie pojęcia firmy od przedsiębiorstwa. Bardzo często używa się tych słów zamiennie, jednak w tym przypadku nie oznaczają one tego samego.

  • Firma — według Kodeksu Cywilnego oznacza nazwę, pod którą prowadzi się działalność gospodarczą lub zawodową.
  • Przedsiębiorstwo — jest to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej (nazwa, własność nieruchomości lub ruchomości, licencje, koncesje, zezwolenia i inne).

Sprzedaż firmy oznacza więc zazwyczaj zbycie przedsiębiorstwa. Sprzedaż samej firmy, czyli jej nazwy nie jest możliwa. Warto jednak wiedzieć, że w przypadku spółek nabywca może kupić same udziały czy akcje. Ta zasada nie dotyczy jednak jednoosobowych działalności gospodarczych.

Jak przebiega przejęcie firmy?

Każdy wierzyciel, który jest zainteresowany przejęciem firmy swojego dłużnika, powinien wykonać dokładną analizę takiego działania. Obejmuje ona przede wszystkim sprawdzenie ogółu dokumentów w danym przedsiębiorstwie, szczególnie pod kątem zgodności z prawem oraz finansów. Dopiero po uzyskaniu pewności co do potencjalnego ryzyka można przejść do dalszego etapu postępowania.

Nabycie firmy od osoby fizycznej

W przypadku przejęcia firmy od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wymaga dokonania cesji wszystkich umów, które związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Te dokumenty powinny również zostać dokładnie sprawdzone. Następnie warto poinformować wszystkich kontrahentów o nadchodzących zmianach. Osoba, która decyduje się sprzedać działalność gospodarczą, musi też zgłosić jej zakończenie do CEiDG. Jest też zobowiązana do przeprowadzenia czynności likwidacyjnych.

Czy nabywca jest odpowiedzialny za długi przedsiębiorstwa?

Dla wierzycieli, którzy decydują się przejąć firmę nieuczciwego kontrahenta, jedną z ważniejszych kwestii jest odpowiedzialność za długi. Trzeba pamiętać, że dłużnik może mieć więcej zobowiązań. Według polskiego prawa zbywca i nabywca przedsiębiorstwa ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi.

Dopóki należności nie zostaną uregulowane, wierzyciele mogą żądać spełnienia świadczeń zarówno od sprzedawcy firmy, jak i jej nowego właściciela. Warto jednak zaznaczyć, że nabywca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli mimo zachowania należytej staranności, nie wiedział o zobowiązaniach. Mówiąc krótko, wierzyciel przejmujący firmę odpowie solidarnie ze zbywcą za zaległości. Z tego powodu przed sfinalizowaniem transakcji warto dokładnie zbadać sytuację, w jakiej znajduje się przedsiębiorstwo.

Czy zakup firmy od dłużnika jest opłacalny?

Przejęcie firmy od nierzetelnego kontrahenta nie jest oczywiście stosowane w przypadku niskich należności. Rozwiązanie to jest kosztowne, ryzykowne i długoterminowe, a w dodatku wymaga wielu działań o charakterze prawnym. Z tego powodu lepszym wyjściem jest często skuteczna windykacja. Zakup przedsiębiorstwa jest jednak sposobem na odzyskanie wysokiego zadłużenia. Kontynuacja działalności gospodarczej może przynieść wymierne korzyści.

WOEM