Windykacja należności
Windykacja należności
Zostaw swój nr telefonu,
skontaktujemy się z Tobą

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa czy polubowna?
 
Zakres naszych usług obejmuje zarówno windykację polubowną i sądową.
 
Wiesz już który sposób na odzyskanie należności jest dla Ciebie lepszy?
  
Jeżeli masz wątpliwości która droga jest dla Ciebie najlepsza - skontaktuj się z naszym biurem. Nasz specjalista dokona analizy i przedstawi Ci plusy jak i minusy obu rozwiązań w danej sprawie oraz zarekomenduje Ci najlepsze , dzięki czemu podejmiesz najkorzystniejszą dla siebie decyzję i szybko odzyskasz swoje pieniądze.
 
 
Zajmujemy się:
 
- Roszczenia pieniężne
- Umowy cywilno-prawne np. umowa o roboty budowlane, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę
- Roszczenia wekslowe
- Tworzenie i opiniowanie umów
- Zakładanie spółek
- Negocjacje
- Postępowanie sądowe
- Postępowanie egzekucyjne (komornicze)
- Postępowanie upadłościowe
- Ugody sądowe
 
 
 
Co jeśli zdecyduje się na sąd?
 
Zastanawiasz się jak to wygląda?
 
Jeżeli analiza wykaże, że należy odzyskać należności na drodze sądowej, nasi prawnicy niezwłocznie podejmą pierwsze kroki. Pewnie chciałbyś się dowiedzieć jakie? 
 
W pierwszej kolejności, po zapoznaniu się ze sprawą poprosimy Cię o przesłanie dokumentów(umowy, faktury, korespondencja) oraz pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądem. Jeżeli nie zajmowaliśmy się sprawą na etapie polubownym, niezwłocznie wyślemy dłużnikowi przedsądowe wezwanie do zapłaty, które na ogół skłania dłużnika do współpracy co może sprawić, że odzyskasz pieniądze jeszcze przed wstąpieniem na drogę sądową. W trakcie biegu terminu zapłaty wskazanego w piśmie, ustalimy majątek dłużnika, a nasi prawnicy przygotują pozew o zapłatę. 
 
Jeżeli dłużnik nie zastosuje się również do wyroku sądu, egzekucje należności przekażemy w Twoim imieniu do odpowiedniego organu, który w drodze czynności komorniczych przekaże środki na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.
 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt. 
 
 

 

Opisz nam swój problem, a my przedstawimy Ci rozwiązanie
Dane Firmy
www.hadynski.pl
Wykonanie strony WWW - Devilart